Как става раждането на Новата ера?

„Новата Ера не е вече само видение за бъдещето. Тя се проявява в ежедневието на безброй хора. Когато четете вестници или гледате телевизия може да ви се струва, че все още не е настъпила.

Но пробуждането, предизвикано от Новата Ера, започва на индивидуално ниво, а не на правителствено, на ниво учреждения и организации.

Точно в ежедневното битие се проявява новата енергия. Потокът на сърцето ви ви кани и примамва да живеете и действате с неговата лекота и мъдрост. Точно така става раждането на Новата Ера, чрез обикновените индивиди, които са внимателни към шепота на сърцето си. Духовната основа на всяка реална промяна или трансформация винаги е основано на осъзнаването му. Старите бастиони на силата рухват не чрез насилие, а от нежната енергия на сърцето. Ако сърцето поеме лидерството, старото ще претърпи поражение не под натиска на силата и жестокостта, а под натиска на любовта.“

Ченълинг на Йешуа чрез Памела Крибе на 5 февруари, 2005 година