Видове издигане на кундалини

След превода си на статията на Енодия Джудит за Чакрите и техните демони Мария Дончева ми изпрати още една статия по темата за издигането на кундалини, която беше превела за свой близък. С благодарност към нея за това, че продължава да обогатява списъка от статиите, представящи феноменологията на кундалини енергията споделям текста по-долу.

Според традиционното учение за кундалини Кундалини Шакти непрекъснато се стреми да постигне трайно единение като се издига до бинду, връхната точка, която може да обитава в единство с чистото съзнание. Съществуват шест маршрута за нейното издигане, шест шакти нади, през които тя може да се издигне. Шакти надите са: Сушумна, Ваджра, Читрини, Брахма, Сарасвати и Лакшми. Най-типичните издигания са през надите Сушумна, Ваджра, Сарасвати. В тези марщрути се намират различни енергийни центрове (чакри), в които тя може да действа или да обитава докато работи и стигне по-високо.

Видът издигане, което индивидът преживява, зависи от жизнеността и динамиката в неговото фино тяло по време на първоначалното освобождаване на кундалини енергията. Това, заедно с индивидуалната му настройка, базирана на модела минала карма, която носи, определя вида на преживяването. Необичайни опитности могат да се появят винаги. Напредналото, здравословно издигане е изпълнено с мир, осъзнатост и разбиране.

Правилната духовна практика може да повлияе на качеството на издигането, както влияят и някои фактори като стил на живот и поведение и намесата на фини влияния. Видът издигане, който хората преживяват заедно с миналата карма, която носят, определят видовете преживявания, които имат. Феноменът, който хората наричат издигане на кундалини, е ефектът от издигане на ваю (енергията) и съдържанието на ума.

За да се избегне или за да се отпуши блокираното издигане и да стане духовното развитие факт, са нужни внимателно положени усилия вместилището на индивида (тяло, енергия, ум, разбиране) да стане издържливо и чисто, така че Кундалини Шакти да функционира добре и да бъде постигнат духовен растеж. Затова великите духовни традиции предлагат методи, които да отблокират или пренасочат частичните издигания, да ги направят стабилни и да им позволят да напредват до постигането на духовни резултати.

Наименования на издиганията на Кундалини

Следните термини обозначават основните етапи и разновидности на духовния процес както са описани в Кундалини Видя:
Статично положение (няма издигане), кундалини вълнение, възбуждане на кундалини, освобождаване на кундалини, частично издигане и средно издигане (в сушумна нади), отклонено издигане (в срасвати нади или ваджра нади), привидно пълно издигане, пълно издигане (в макара точката), маршрути на горния път, пълен процес (връх в бинду), бинду директно от муладхара, каула марга ваджра път на отклонение, плато (самадхи, напреднал процес) и омега (освобождение, турия, мокша).

Тези категории ни дават база за обсъждане на основните етапи на духовното развитие като са описани чрез вида на кундалини процеса според традиционното кундалини учение. Ако погледнем по-отблизо ще видим, че са възможни много различни опитности в етапите на развитие на кундалини процеса.

Статично положение (няма издигане)

Кундалини Шакти остава неосвободена, стои в муладхара чакра, корениия център, който е близо до перинеума в основата на гръбнака. Това е състоянието на обикновения човек, на този, който няма освбождаване или издигане и специално движение на ваю в муладхара.

Вълнение на кундалини

Кундалини Шакти е разтърсена в муладхара поради стимулиране на ваю (енергиите). Ваю в муладхара се въртят, но Кундалини Шакти стои в началото на сушумна нади и не отпуска хватката си от основата и така тя не се освобождава или издига. Преживяващият може да бъде разтърсен, да ридае, танцува, тича, да има конвулсии, да се смее, вика или да има глосолалия или други забележителни феноменални явления. Това може да вдъхнови или мотивира преживяващия да повтори поведението, което е било катализатор на вълнението.

Събуждане на кундалини

Кундалини Шакти се развива в муладхара чакра и се изтегля от отвора на сушумна нади поради стимулиране на ваю, но жизнеността на енергията е прекалено слаба и умът прекалено разсеян или недостатъчно духовно ангажиран, за да подкрепи реално освобождаване от коренния център. След събуждането няма издигане, но Кундалини Шакти стои развита в коренния център несъзнаваща и несвързана с източника си, тъй като вече не е насочена към сушумна, за да вижда целта си. Тя не се извива около основата на сушумна и остава незаземена и неуравновесена. Ако човек не е обучен да остане концентриран в добродетелите, тя може да бъде разсеяна от негативни дърпания надолу и да навлезе в тъмните пластове на долните чакри под муладхара и да прояви престъпни модели и поведение.

Освобождаване на кундалини

Кундалини Шакти се развива, изтегля се от отвора на сушумна и имайки вече достатъчно енергия и фокус върху фината система, напуска муладхара чакра. Това може да се случи когато праничната система е достатъчно жизнена и чиста и когато са налице специфични условия, включително и засилена ментална и емоционална концентрация, произтичащи от духовната практика или преживян шок. Кундалини Шакти може да навлезе в една от шестте налични Шакти нади и да се издигне до което ниво може да достигне в дадения момент. Каналът (нади), през който влиза, зависи от състоянието на индивида в момента на освобождаване на кундалини.

Частично издигане (сушумна до сърцето)

Кундалини Шакти преминава през върха на сваямбху линга (една от трите структури на сушумна нади) в коренна чакра и преминава през вихъра над нея издигайки се до сушумна нади и до нивото на анахата чакра, сърдечния център, под върха на бана линга. Такова издигане е нестабилно и означава, че Кундалини Шакти не стои на нивото на сърцето, но се движи нагоре и надолу с прекъсвания в по-ниските нива на сушумна с основно обитание в муладхара, коренния център. Това дава определена мекота, която да уравновеси непрекъснатото движение докато стане готова и мине през върха на бана линга в сърцето и се издигне по-високо по сушумна.

Средно издигане (сушумна до гърлото или долната част на челото)

Кундалини Шакти се издига през сушумна нади, преминава през върха на бана линга в сърдечния център и се издига до нивото на вишудха чакра, гърления център или до долната част на аджна чакра, центърът между веждите. Това са стабилни издигания, тъй като Кундалини Шакти остава здраво позицинирана в нивото, което е достигнала и оттам опитва да се издигне още по-нагоре и да премине през върха на итара линга в аджна чакра, центърът между веждите и така да достигне макара точката на върха на аджна. Хората могат да се сдобият с практически дарби по време на тези издигания, но прекалената им експолатация може да разсее и напрегне фината система като забави духовния процес.

Отклонено издигане (ваджра и сарасвати нади)

В момента на нейното първоначално издигане Кундалини Шакти, отклонена от влизането си в сушумна нади, влиза във ваджра нади или в сарасвати нади, откъдето веднага се издига в сахасрара, хилядолистния лотус, и отваря мозъчните центрова в нея само, за да слезе бързо надолу към муладхара, която става нейното основно местообитание. Оттам тя с прекъсвания се движи нагоре и надолу в канла, през който е влязла, което прави тези издигания нестабилни. Сарасвати нади има три грантхи (възела), които трябва да се развържат, а ваджра нади има пет възела при жените и два възела при мъжете, които трябва да се развържат. Поради активирането на мозъчните центрове в резултат на отклонените издигания могат да се появят много дарби и забележителни преживявания, но те могат да бъдат също и натоварващи, тъй като Кундалини Шакти не може да достигне върха (бинду) от нито една от тези затворени нади и така остава силно разочарована в усилията си да се съедини с Единия. Такова издигане трябва да се отклони в кулминиращ канал, обикновено сушумна, и оттам да се издигне в макара точката в горната част на аджна чакра, за да достигне надите на горния път, които водят до бинду.

Привидно пълно издигане (горна санкхини нади)

Кундалини Шакти се издига през сушумна нади и минава през върха на итара линга в горната част на аджна чакра, но вместо да продължи към макара точката, тя остава като интроспективна точка, която е под макара точката. Там тя по-скоро може да достигне горната санкхини нади, отколкото да продължи нагоре и ако това се случи, то могат да се придобият специални способности като убеждаване например, което светските лидери могат да използват, за да контролират своите последователи или да завоюват нови територии. Това е езотерично, некулминационно издигане, което не е духовно като насоченост на намерението си.

Пълно издигане (в макара)

Кундалини Шакти се издига през сушумна нади, преминавайки през върха на итара линга в аджна, чакрата в междувеждието и достига точката макара на върха на чакрата в междувеждието. От тази входяща точка към горните нади, които минават през сахасрара, хилядолистния лотус, Кундалини Шакти определя кой от кулминационните горни пътища ще измине, за да се издигне в бинду, върха. С пълното издигане, което е активно в областта след макара и преди бинду, Кундалини Шакти е в горния път (процес), където духовният живот започва наистина, тъй като стремящият се е благословен, изчистен, пречистен, обучен и по-силен вътрешно. С искрената подкрепа и съдействие на стремящия се Кундалини Шакти може да премине през лотуса на сахасрара като освободи индивида от стара карма, оставайки същеременно центрирана и обективна.

Маршрути на горния път

От нейния нов стабилен команден център в макара точката в горната чакра в междувеждието Кундалини Шакти лесно може да насочи работата на нейните ваю (енергии) през вместилището си, за да го излекува, изчисти и обнови. Този проект на възтановяване е основна задача на фазата между макара и бинду, която включва укрепване, възстановяване и детоксикация на цялото фино тяло (което ангажира енергията, ума и нивата на разбиране на човека). Системата сахасрара с многото си мозъчни центрове, свързани с венчелистчетата на шестте чакри, е също обновена и подобрява мозъчната дейност, както и производството на ендорфин. Тази фаза може да отнеме известно време и да е физически и емоционално некомфортна, тъй като подсъзнателният ум с неговите кармични васани и самскари (ментални отпечатъци и мотивации) се разтоварва и се подобрява цялата система на финото тяло. По-лесно това може да се случи с помощта на способен духовен водач и чрез подкрепата на индивида в процеса – здравословен начин на живот и отдаденост на духовните практики, преспектива, разбиране и посвещаване.

Маршрутите на горния път включват:

Процес на горната ваджра нади, който включва прочистване и изчистване чакра по чакра, ръководени от макара чрез венчелистчетата на мозъчните центрове на сахасрара;

Процес на горната читрини нади, който може да предизвика спонтанни движения на тялото, ръцете и дишането чрез брахма рандхра;

Процес на горната брахма нади, който се характеризира с по-голяма осъзнатост и перспектива за настоящето чрез местата за спиране или маршрутите на гуру триъгълника, както и чрез хрит процеса (сърдечния процес), който дарява със светостта и красотата на свещеното сърце и така се натрупва бинду опит още преди да са елиминирани всички кармични остатъци (самскари и васани).

Другите маршрути на горния път включват: горен процес на сарасвати, дървото на живота на кабала, келтския свещен граал, египетската вътрешна стая и специфичните пътища на други духовни традиции.

Пълен процес (връх в бинду)

На върха на сахасрара (хилядолистния лотус) Кундалини Шакти преминава през пет стъпки на брахма рандхра, която е най-вътрешният кръг от сахасрара и цветът на читрини нади. Там тя влиза в духовно единство във висарга, последната част от брахма нади и най-накрая се слива в единство с чистото съзнание в бинду, върха на брхама нади.

Първоначалното влизане на Кундалини Шакти в бинду се нарича върховно преживяване. То е кулминацията на издигането, но не е последният етап от духовното развитие. То може да се случи в отсъствието на важни васани и самскари или в тяхно присъствие, ако пречистването на финото тяло все още не е завършило.

Бинду директно от муладхара

Рядко може да се случи пълно издигане чрез първоначалното освобождаване на Кундалини Шакти от муладхара, коренната чакра, в читрини нади или брахма нади. Освобождаването в една от тези свещени нади винаги кулминира в пълно издигане в бинду. Процесът на читрини нади от муладхара предлага живописен път до бинду, минавайки през цялата система на финото тяло чакра по чакра. Брахма нади процесът от муладхара се среща изключително рядко и предлага директен и незабавен маршрут до бинду.

Каула марга ваджра път на отклонение

При специални обстоятелства с висша духовна насоченост Кундалини Шакти на духовно концентриран, посветен, женен/омъжен човек с издигане във ваджра нади може да се отклони в сушумна нади в муладхара, коренната чакра и да се издигне до вишудха, гърлената чакра. Там тя се пренасочва към ваджра нади в амрита (амброзия) точката на вишудха и продължава нагоре, докосвайки макара в края на сушумна, издигайки се директно до бинду през брахма рандхра (влизайки в горна читрини и после в горна брахма нади), изживявайки екстаз и засилвайки дейността на мозъчните центрове. Тогава става разтоварването. Този нетипичен процес е метод на Лявата ръка и даден като благословия за благородни управници, така че да имат духовните и светски качества да помагат на народа си. Още по-рядко срещан вариант е отклонението от ваджра нади към читрини нади или брахма нади от муладхара.

Плато преживявания на самадхи (напреднал процес)

Веднъж достигнала бинду Кундалини Шакти си създава временно обиталише в или под бинду и оттам отива в бинду, към което се връща периодично докато чрез редовната духовна практика на стремящия се, става съвършена в бързото и волево връщане в бинду, за да се наслади на преживяването на единството, което е отвъд всички явления. Фазата от бинду до омега се нарича плато или напреднал процес. Чрез повтаряши се преживявания стремящият се може лесно да влезе в бинду, да остане там за все по-дълги периоди от време и да се върне ефективно към външното функциониране. Плато е терминът, използван за описване фазите на самадхи, които се преживяват постепенно след бинду.

Плато фазата, през която Кундалини Шакти е в бинду все по-често и за все по-дълги периоди, премахва всякакъв остатъчен кармичен материал на дълбоко ниво, така че практикуващият е трансформиран когато преминвав през все по-фините и дълбоки нива на самадхи. Трите фази на плато преживяването са: шудха беха, която изчиства физическата система, пранава беха, която подобрява функционирането на мозъка и джнана беха, която рафинира висшата интелигентност.

Омега (освобождение, турия, мокша)

Евентуално, напредналият практикуващ пребивава в състояние на единство през цялото време. Това се нарича мокша, освобождение, турия, нирвикалпа самадхи или вечно единство на душата с Единия. Ние обозначаваме тази кулминация на плато преживаванията като Омега. Това е крайната цел на духовното търсене и в резултат на постигането ѝ човек може да стане реализиран светец, мъдрец или адепт.

Дживанмукти (освободено същество)

Много нива на прогрес съществуват за освободените, свети дживанмукти. Всяка от реализираните души е уникална и всяка запазва някаква част от собствения си темперамент и обусловеност. Реализираните същества могат да пътуват, за да бъдат духовни водачи, могат да са установени на едно място и да учат само онези, които почукат на вратата им, могат да живеят инкогнито като обикновени хора или като скрити отшелници, прекарвайки дните си в единство. Тези със специално тяло на познанието могат да бъдат поканени от Единия да служат на човечеството като адепти. Те могат да присъстват донякъде и в небесните селения докато същевременно се сливат с чистото съзнание.

Превод: Мария Дончева, източник: Kinds of Kundalini Risings