Онази специална перла, която все още никой не е видял

Памела Крибе за целта на човешкия живот и творчеството на Земята

„Моля ви да не подценявате значението на своите прераждания на Земята. Вие принадлежите към най-творческата, напреднала и смела част от Бога (Всичко, което Е). Вие сте изследователи на неизвестното и творци на новото. Вашите изследвания в сферата на дуалността обслужват цел, която далеч надхвърля вашите представи. Трудно е да ви бъде обяснен най-дълбокият смисъл на вашите пътувания, но можем да ви кажем, че вие създадохте

нов вид съзнание, каквото преди това не е съществувало.

За първи път това съзнание беше проявено от Христос тогава, когато ходеше по Земята. Това съзнание, което аз наричам Христово, е резултат от духовната алхимия. Физическата алхимия е изкуството да превърнеш оловото в злато.

Духовната алхимия е изкуството да превърнеш тъмната енергия в „трета енергия”, в духовното злато, което присъства в енергията на Христос.

Отбележете – ние не твърдим, че целта е преобразуване на тъмнината в светлина или на злото в добро. Тъмнина и светлина, зло и добро – това са естествени противоположности, които съществуват благодарение на благоволението си едно към друго. 

Истинската духовна алхимия довежда до „трета енергия” – нов вид съзнание, което посредством енергията на любовта и разбирането обгръща в себе си и двете полярности.

Истинската цел на вашето пътуване не е Светлината да победи Тъмнината, но да успеете да се издигнете над тези противоположности и да създадете нов вид съзнание, което може да поддържа в единство присъствието и на двете: Светлина и Тъмнина.

Ще обясним този доста труден въпрос с помощта на една метафора: представете си, че сте ловци на бисери и се гмуркате дълбоко в моретата. Вие отново и отново се гмуркате в дълбините на океана в търсене на онази специална перла, за която всички разказват, но никой още не е видял. Говори се, че дори Бог, който е Главният Гмуркач, никога не се е докосвал до тази перла.

Гмуркането в океана крие много опасности: можете да се загубите или да се гмурнете толкова дълбоко, че да не ви достигне въздух за връщане. Но вие сте настойчиви и слизате в океана отново и отново, изпълнени с решимост и вдъхновение. Може би сте смахнати? Не, вие сте изследователи на новото.

Тайната е, че в процеса на намиране на перлата, вие сами я сътворявате. Перлата е духовното злато на Христовото съзнание. Перлата – това сте вие, трансформирани от опитностите на дуалността.

Ето го и истинският парадокс – изследвайки новото, вие го създавате. Вие ставате перлата на Божието творение.
Бог няма друг начин да го създаде, тъй като онова, което вие се опитвате да намерите, все още не съществува и трябва да бъде сътворено от вас… 

Независимо от бедите и страданията, дълбоко във вас все още съществува чувство на удивление и възторг от живота в дуалността, от това да изживявате и сътворявате нещо Ново. Това е изначалното вълнение на Бога, причината, поради която Бог е започнал своето пътуване благодарение на вас на първо място.
Когато сте започнали вашето пътуване, вие сте се сблъскали със Злото (страха и невежеството), запазвайки в ума си само смътен спомен за Доброто (за Дома). Устремени към Дома, вие сте започнали битката със страха и невежеството. Вие, обаче, няма да се завърнете в Дома в смисъл на завръщане към едно състояние от вашето минало, тъй като

благодарение на вашето пътуване, Творението се е изменило.

Краят на вашето пътуване ще се състои в това, че вие ще се издигнете над доброто и злото, над светлината и тъмнината. Тогава ще сътворите трета енергия, енергията на Христос, която включва и надхвърля двете. Вие ще сте разширили Божието творение и ще бъдете новото Творение на Бог. Когато на Земята се утвърди раждането на Христовото съзнание, Бог ще се е извисил отвъд Самия Себе си. Преди „човешкия опит” Христовото съзнание не е съществувало.

Съзнанието на Христос е съзнание на човек, който е преминал през многослойния опит на дуалността, достигнал е до нейното приемане и се е появил от „другата страна”.

Този човек става жител на Новата Земя. Така той се освобождава от дуалността. Неговото съзнание ще разпознае и прегърне цялата своя божественост. Човек ще стане едно със своя божествен Аз, който също ще бъде различен отпреди. Той ще бъде по-дълбок и по-богат от онова съзнание, което го е създало. Може да се изрази и по този начин:

преминавайки през опита на дуалността, Бог обогатява Себе си.“

Из книгата на Памела Крибе „Ченълингите на Йешуа“