Триъгълната теория за любовта – въпроси и отговори

Триъгълната теория на любовта принадлежи на Робърт Стернберг и е „триъгълна“, защото се състои от три компонента – страст (или физическо привличане), близост и ангажираност. От комбинацията на тези три страни на триъгълника се получават различните видове любов. Но нека първо да представя компонентите, така както са описани от тази теория:

  • Ако се чувствате физически привлечени от някого, вие притежавате страст, която води до чувства на възбуда и желание за физически контакт. Страстта възниква твърде бързо и оказва силно влияние върху нашите съждения. Например, хората определят тяхната удовлетвореност от първата среща изцяло на основата на физическото привличане. По този начин компонента на страстта застава в основата на първоначалните съждения за чувствата към другия.
  • Ако се чувствате близки или свързани с някого, вие преживявате компонента на близостта (интимността), който развива чувствата на топлота. Един от първите начини, по която тази близост се развива, е чрез опитите да се общува с другия човек чрез обсъждане на своите вътрешни чувства. Други начини за повишаване на близостта са съвместно прекарване на времето, споделяне на лични притежания, грижи за благополучието на другия, предлагане на емоционална и материална подкрепа, докосване, прегръщане.
  • Ако мислите, че сте влюбен и желаете да продължите тази любов, вие преживявате компонента на ангажираността, който води до мисли и чувства на обвързаност. Някои от начините за изразяване на обвързаност включват правенето на обещания, постигане на съгласие за сексуална вярност, оставане в отношението и в трудни моменти, сгодяване и женитба.

А ето как тази теория отговаря на някои от въпросите, свързани с любовта:

„Има ли любов от пръв поглед?“ Любовта от пръв поглед се случва, когато вие сте обхванати от страст без никаква интимност или ангажираност. Тази любов може да се нарече любов на очарованието и може да възникне внезапно, включва висока степен на физическа възбуда и продължава различен период от време. Ако по-късно не възникне близост или ангажираност, любовта на очарованието умира.

„Защо лятната любов не е трайна?“ Една от причините може да бъде това, че случилото се през лятото е романтична любов, която е комбинация от интимност и страст, но без ангажираност. Когато лятото свърши и двамата поемат по различни пътища, същото прави и лятната любов.

„Защо някои хора се женят след като са били заедно само един месец?“ Стернберг нарича това Холивудска любов и обяснява, че тя е комбинация на страст и ангажираност, но без близост. При Холивудската любов двама човека се обвързват само на основата на тяхната взаимна страст, но тъй като тази двойка няма близостта, която изисква време, за да се развие, отношенията имат тенденцията да се развалят.

„Може ли да бъдеш влюбен, но да не правиш секс?“ Отговорът на Стернберг е „да“ и я нарича любов на спътници, която представлява комбинация от интимност и обвързаност, но без никаква страст.

„Кой е най-добрият вид любов?“ Ако са налице и трите компонента – страст, интимност и обвързаност, резултатът е това, което Стернберг нарича пълна любов. Това е любовта, към която повечето хора се стремят. Той я сравнява с постигането на целта на програма от упражнения: след като постигнеш целта можеш да се почувстваш изключително щастлив, но няма гаранция, че това ще продължи вечно. След като постигнеш пълната любов няма никаква гаранция, че това ще продължи.

Това е един от уроците на любовта. Ако той идва при вас по принципа на синхроничността, може би е време за анализ на актуалната ви житейска ситуация и преценка какво бихте искали да промените там. За мен отговорът на последния въпрос подлежи на обсъждане. Защото според мен пълната любов може и да е най-щастливата, но най-добрата любов е тази, която имаме в момента. Безотносително дали в момента партньорските ни връзки са представени и трите страни на триъгълника на Стернберг или няма нито една страна, именно това е ситуацията, която е най-подходяща за учене за нас. И, вероятно,  малко информация за геометрията на любовта помага.

Камелия Хаджийска