Търсенето на господин Подходящ

„...нашата работа не е да търсим любов, а да открием всички бариери, които поставяме пред идването й. Да мислим, че някъде има специален човек, който ще ни спаси, е бариера пред чистата любов. Това е едно от най-страшните оръжия в арсенала на егото. По този начин то се опитва да ни държи настрана от любовта, макар да не желае ние да разберем за това. Отчаяно търсим любов, но същото това отчаяние ни кара да я унищожим, когато я намерим. Мисълта, че някой специален човек ще ни спаси, ни изкушава да стоварим огромно емоционално бреме върху онзи, който ни стори подходящ за ролята.

Търсенето на господин Подходящ ни води до отчаяние, защото няма господин Подходящ. А няма господин Подходящ, защото няма господин Неподходящ. Съществува онзи, който е пред нас, и най-добрите уроци трябва да се научат от този човек.

Ако съкровеното ви желание е да имате интимен партньор, Светият Дух може да ви изпрати някой, който не е оптималният интимен партньор за вас, а нещо далече по-добро: човек, с когото ви се дава възможност да работите върху вашите страни, които трябва да бъдат излекувани, преди да сте готови за най-дълбока интимност.  Вярата в специалната любов ни води към подценяване на всичко, което не ни се струва подходящ материал за „оптимална връзка“. По този начин съм подминавала не един диамант, пропускайки да се възползвам от ситуации, които биха ускорили израстването ми. Понякога пропускаме да работим над себе си в настоящите връзки, като мислим, че „истинският живот“ започва едва, когато се появи той (тя). Това е отново тактиката на егото – то иска да се увери, че ще търсим, без да намерим.

Проблемът с връзките, които не се вземат насериозно, защото човекът не прилича на „господин Подходящ“, е следният: все някой ден господин Подходящ пристига – понякога маскиран като господин Неподходящ – но ние проваляме всичко, защото нямаме опит. Той е тук, но ние не сме готови. Не сме работили над себе си. Чакали сме господин Подходящ.“

Мериън Уилямсън, „Завръщане към любовта“

Ако това е отговорът, който днес получавате от „Уроците на любовта“, посланието е много ясно. То е покана да се замислите каква част от състоянието на връзките, в които се намирате в момента (безотносително дали имате интимен партньор в момента или не) съдържа вярата, че щастието в любовта ви зависи от срещата на подходящия човек за вас. И, ако откриете, че наистина има такова вярване, да го замените с другото – това, което е по-близко до реалността, а именно че за да срещнем господин Подходящ в живота си, ние трябва да развием подходящото партньорство със самите себе си. Че точно сега можем да направим нещо по този въпрос като видим какви уроци има още за учене в настоящата ни връзка и да си ги учим. А, ако нямаме такава, да видим как можем да развием усещането си за вътрешната си пълнота, което да е винаги с нас и да не ни оставя на милостта на другия, за да се чувстваме добре, само когато той или тя са край нас.