Ерата, чийто двигател са ценностите

Ако сте като мен и жадно търсите знаци, че времената, в които живеем, се променят към по-добро, сега искам да споделя с вас нещо, което няма нищо общо с психологията, но има общо с духа на времето, в което живеем. То пристигна при мен чрез един от постовете на Нова Визия, информиращи за новите тенденции в организационната култура и книгите, които ги представят. Става дума за представянето им на книгата на Филип Котлър „Маркетинг 3.0“, която описва  бъдещите тенденции в развитието на маркетинга. По-долу е цитатът от тази книга, който породи желанието ми да го споделя с вас:

„Вече сме свидетели на зараждането на Маркетинг 3.0 или ерата, чиито двигател са ценноститеВместо да възприемат хората единствено като потребители, маркетолозите трябва да започнат да ги третират като човешки същества, притежаващи ум, сърце и дух. Потребителите във все по-висока степен започват да търсят решение на безпокойството си за глобализиращия се свят и се стремят към превръщането му в едно по-добро място. Те търсят компании, чиято мисия, визия и ценности биха удовлетворели най-дълбоките им нужди за социална, икономическа и екологична справедливост. Клиентите търсят не само функционално и емоционално удовлетворение, избирайки продукт или услуги, те търсят удовлетворението на човешкия дух.”

Това, с което този цитат ме впечатли, са думи като „удовлетворение на човешкия дух„, „справедливост“ по отношение на маркетинга – изкуството да продадеш нещо. Оказва се, че по-старите форми на маркетинг – Маркетинг 1.0 и Маркетинг 2.0 вече не са ефективни, защото ние, хората, вече не сме същите. Фактът, че все още по-голяма част от маркетолозите все още не са излезли от старата традиция и мисленето им е в категориите на Маркетинг 1.0, не означава, че бъдещето на ценностите няма да дойде. Времената се променят. Много бавно, но се променят.

Такива книги за мен са източник не просто за интересна информация, а за надежда за света, в който живеем. Не веднъж съм преживявала собственото и чуждото обезсърчение от контакта с „Действителност 1.0 и 2.0“ и само знанието, че висшите ценности отговарят на най-високите нива на психично здраве, ми е помагало да се справям с трудностите на адаптацията към мнозинството. Знам, че без подобно знание човек започва да гледа на себе си с оценките на това мнозинство, да се съмнява в себе си и да се подозира в някакъв патологичен идеализъм, наивност и незрялост. Но след това продължава, просто защото вътрешното му чувство за съвест се оказва по-силно от кресливите гласове на съмнението и мнозинството.

И накрая идва ден, в който разбира, че не е малцинство, а част от хората, които променят маркетинговите стратегии и карат специалистите по рекламата да заговорят за „удовлетворението на човешкия дух„.

Камелия Хаджийска