Как страхът се превръща в свобода

„Естествено е човек да се страхува, да трепери. Ако приемеш това, ако си кажеш, че такъв е животът, ако го приемеш тотално, треперенето спира моментално и страхът – същата тази енергия, която е била страх – се развива като пружина и се превръща в свобода“.

Ошо