Рождество Христово

 

„Христос се е родил и се ражда в сърцата и в душите на хората. Ако очаквате идването на Спасителя, отворете душата си, там ще се роди Той.

Христос се ражда едновременно в много души. Когато Христос се роди в твоята душа, ти ще бъдеш полезен, както за себе си, така и за окръжаващите. Това значи пробуждане на човешката душа…

Няма и в Космоса вън, и в мистичните дълбочини на душата вътре, по-пълно изявление на Любовта от онова, което ние олицетворяваме в Христа…“ 

Петър Дънов

В лицето на Петър Дънов езотеричното християнство има духовен учител от световна величина. Типично за тази традиция, и за Учителя от Бялото Братство, Христос е нещо вътрешно, а не външно – символ на вътрешни процеси, свързани с въплъщаване на Земята на най-висшите духовни ценности – „Божествената Правда, Божествената Любов, Мъдрост и Истина.“ Задавайки въпроса „Какво е Христос“, той отговаря: „Христос е колективен Дух“, това е колективната душа на човечеството, която продължава да се въплъщава във все по-голям брой хора, за да промени бъдещия облик на планетата.

За мен Христос също е символ на вътрешното съкровище. Той е перлата, която откриваме на дъното на океана, след много усилия по освобождаване от несъщественото и ненужното. Той е архетипът на Цялостната личност, където всички ние сме свързани. Затова, в атмосферата на приближаващите празници, бих искала и аз да отправя своето пожелание вечните ценности на любовта, истината, мъдростта и справедливостта да проникнат още по-надълбоко в сърцата ни, донасяйки чувствата за лекота  и радост!

Знам, че когато успеем да отделим същественото от несъщественото, когато сме верни на себе си и собствената си истина, когато предадем тревожните мисли за нещата, които не са в наш контрол, на Източника, от който е дошъл живота ни, преживяваме вътрешно пречистване – едно освобождаване, което води до лекота и радост. Ето и рецепта как да направим това – отново от Учителя Петър Дънов:

„Задръжте малкото в себе си, а многото – навън. В малкото е силата.“

Весели празници!

И пожелания за вътрешна сила!

Камелия