Ръководство за просветление за мързеливи

 

„Просветление – това е всеки опит за разширяване на нашето съзнание отвъд обичайните му предели.

Може също да се каже, че съвършеното просветление е осъзнаването на това, че нашето съзнание въобще няма граници и че цялата Вселена е изпълнена с живот…

Просветление – това е пребиваване в състояние на гъвкава осъзнатост, пребиваване в отворен разум.

Просветлението е самият процес на разширяване, а не преход към нов набор от предели и ограничения.“

Тадеуш Голас, „Ръководство за просветление за мързеливи“

„Ръководство за просветление за мързеливи“ е една интересна книга, която ви я препоръчам, и която благодарение на превода на Петя Стоянова, мога да я споделя в електронен вид за четене тук. За живота на автора Тадеуш Голас  можете да прочетете в уикипедията (за английски четящите). Но преди да продължа нататък със споделяне на причините защо препоръчвам тази книга, искам да благодаря на Петя за положените от нейна страна усилия да направи този превод достъпен и за българската аудитория, както и за това, че реши да го сподели с мен:) !

Причината да реша да „предам нататък“ тази книга, която стигна до мен благодарение на Петя, е, че тя представя нещо сложно – просветлението, което е цел на всеки духовно търсещ човек, по прост начин. Освен това дава идеи как да стигнем до него без усилия. Звучи привлекателно, нали? За обусловените ни умове е трудно да се приеме, че можем да се свържем със своята Буда природа и без да медитираме по цял ден в продължение на много години и много животи, но… ако не им позволим да повлияят със своята предубеденост, когато четем написаното от Тадеуш Голас, ще видим, че това, което той предлага, звучи убедително. Наистина има пряк път към просветлението… съвсем като за мързеливи хора… и този път се нарича любов.

Любовта е енергията на приемането, на не-съпротивлението и като такава тя наистина не изисква усилия, освен осъзнато да кажем „да“ на всичко, което се случва в живота ни.

Прочитът на тази книга е добре да бъде с непредубеден ум, защото ще стане ясно, че нейният автор е имал многобройни опити с ЛСД, които имат принос за неговите преживявания на просветление и разширено възприемане на света. Но, както той самият пише, „просветлението не се интересува от това как човек е стигнал до него“. Това, което е важно, е дали този човек пребивава съзнателно в настоящия момент и дали гледа на този настоящ момент с любов – двете основни неща, които споделят всички просветлени хора, както и основните ценности на всеки духовно търсещ човек. Затова на мен лично не ми е трудно да се съглася с Голаш, че най-прекият път към просветлението… и най-лесният… наистина за хора, които не искат да полагат усилия и са мързеливи… е любовта. Любовта към всичко и към всички, която неизменно върви с будното присъствие в настоящия момент, с осъзнаването. Преди да умре през 1997 година Тадеуш Голаш за последен път казва любимия си израз: 

„Няма значение какво се случва, аз съм осъзнат през цялото време“.

Накратко – средството за постигане на просветление за мързеливи хора се нарича любов и осъзнаване. Всичко, от което се нуждаем, се намира вътре в нас, и единственото, което е необходимо да направим, е да го погледнем с любов. Т.е. да не се съпротивляваме, да му кажем „да“. Защото „да“ е разширение, а разширението е просветление.

Благодарности отново на Петя за предоставената възможност!

Камелия