Тадеуш Голас, „Ръководство за просветление за мързеливи“

Просветление – това е всеки опит за разширяване на нашето съзнание отвъд обичайните му предели. Може също да се каже, че съвършеното просветление е осъзнаването на това, че нашето съзнание въобще няма граници и че цялата Вселена е изпълнена с живот…

Просветление – това е пребиваване в състояние на гъвкава осъзнатост, пребиваване в отворен разум.

Просветлението е самият процес на разширяване, а не преход към нов набор от предели и ограничения.“

Тадеуш Голас, „Ръководство за просветление за мързеливи“

Ръководство за просветление за мързеливи“ е една интересна книга, която благодарение на превода на Петя Стоянова стига до вас и която можете да я прочетете в електронен вид за четене тук. В нея авторът Тадуеш Голас описва какво представлява просветленото състояние, което той е постигнал благодарение на употребата си на психеделици. Просветлението обаче, казва той, не се интересува как човек е стигнал до него. То се интересува от това, което си ти, а именно дали пребиваваш в разширеното състояние на осъзнаване и любов, което истинската същност на просветлението.

Първата и най-основна идея, която Голас споделя, е за равенството между нас на нивото на душата. Според него това е най-важното послание, което трябва да знаем, за да разберем неговата книга.

Ние сме равни същества, а Вселената – това е нашите отношения помежду ни.  Вселената се състои от същества от един и същи тип: всички те живеят и всички те сами определят начина на своето съществуване.

Когато прилагаме принципа на равенство, това ще ни избави както от „глупавата снизходителност към тези, които са на по-ниско ниво, така и от самоунищожителното благоговеене пред възвишените същества„. Благодарение на този принцип ние можем да намерим решение на силите на привличане и отблъскване, ако подхождаме към всяко живо същество като равно на нас.

Другото важно послание се отнася до любовта, чиято същност е енергията на приемането и на не-съпротивлението. Като такава тя наистина не изисква никакви други усилия, освен осъзнато да кажем своето „да“ на всичко, което се случва в живота ни.

Всичко, което ни е нужно да направим – това е да отделим пълно, толерантно, любящо внимание на всичко, което наблюдаваме в нашите разум и тяло, около нас, в другите хора. Разширяването в любовта е действие, което всеки миг е достъпно за всяко същество във Вселената... Любовта е най-силната магия. Когато се научите да обичате в ада, ще се окажете в рая.“ Т. Голас

Третото важно послание е осъзнатото присъствие в настоящето. Преди да умре през 1997 година Тадеуш Голаш за последен път казва любимия си израз: 

„Няма значение какво се случва, аз съм осъзнат през цялото време“.

И така, средството за постигане на просветление за мързеливи хора не са психеделиците, а любовта и осъзнаването. Единственото, което е необходимо да направим, е да кажем своето „да“ на живота, такъв, какъвто е, и да присъстваме в преживяването, колкото и да е неприятно. Това е нагласата на ума за приемане, която не винаги съвпада с поведението, което предприемаме, за да защитим (ако се налага) себе си. Нагласата за приемане води до разширяване, а разширението води до просветлението. Можем да практикуваме тази нагласа във всеки момент от живота ни.

Много е приятно, че пътят, който облекчава нашите страдания на физическо ниво е също и път към висше духовно познание. Този път е много прост: Никакво съпротивление.

Съвършеният път към просветлението – това е любовта. Тя е достъпна на всички и по всяко време – никой и нищо не е способно да застане на пътя й. “ Т. Голас

Благодарности отново на Петя за предоставената възможност!

Камелия