За неизбежността на страданието

„Животът е труден. Това е голяма истина, една от най-големите. Това е така, защото след като веднъж я осъзнаем, ние преставаме да мислим за нея. След като веднъж разберем и приемем, че животът е труден, това престава да има значение“.

Морган Скот Пек