Остани центриран

Текстът по-долу е от “Книга на тайните” на Ошо. Той представя един много прост, но ефективен начин да се справяме с емоциите, които възникват във взаимоотношенията ни с другите хора, за да ги привръщаме в съзнание и вътрешна сила. Техниката (медитацията) е следната:

Когато възникне настроение за или против някой, не го насочвай към въпросния човек, а остани центриран.

„Помни, ти си източникът на това настроение… (защото) ние пренасяме собствените си настроения върху другите…

И когато възникне настроение за или против, незабавно се насочи навътре и иди до източника, откъдето идва тази омраза. Някой ти е предоставил шанса да осъзнаеш собствения си гняв: благодари му незабавно и го забрави. Затвори очи и насочи вниманието си към източника, откъдето този гняв или любов извират.

Това не е техника за потискане. Това е техника, която променя самата основа и на изразяването, и на потискането… Ударението се поставя върху познанието на това откъде възниква този гняв… Когато се потискаш, ти не се движиш към центъра. Бориш се с изразяването.

Забрави другия напълно. Просто наблюдавай енергията на гнева, която възниква, и се насочи дълбоко навътре, за да откриеш мястото, откъдето тя възниква. И в момента, в който откриеш източника, остани центриран в него. Не прави нищо с гнева! Само го използвай като път.

Когато се потискаш, ти само се бориш с енергията, която извира и се мъчи да намери някакъв израз. Можеш да я потиснеш, но тя рано или късно ще се прояви, защото ти не можеш да се бориш с енергията, която е възникнала. Ако не я изразиш, ще се чувстваш обременен, напрегнат, тежък и болен. Потискането не е нищо друго, освен едно отлагане на изразяването. Можеш да го отложиш с месеци, с години, може и цял живот.

Запомни това: енергията не е нито гняв, нито любов, нито омраза. Енергията е просто енергия – неутрална. Тази енергия се превръща в любов, в секс, в омраза. Ти, твоят ум, дава формата и енергията се проявява чрез нея.

(Затова) Ако обичаш силно, няма да ти остане много любов, за да се ядосваш. Ако изобщо не обичаш, ще имаш много енергия, за да се ядосваш и ще търсиш ситуациите, в които да се ядосаш…“

Ошо