Последната дума

„Човек си запазва последната дума дори пред Божията воля. В противен случай – в какво би се състояла свободата му? И в какво – смисълът й, ако не е в състояние да заплаши заплашващия?“

К.Г.Юнг, „Автобиография – спомени, сънища, размисли“, с.214