Поле на знанието

Полето на знанието е феномен, с който се запознах за първи път като участник в група за семейни констелации. И това, което видях и преживях там, остави толкова дълбоки следи в съзнанието ми, че оттогава насам моето възприятие като човек и като психотерапевт вече не е същото. Бях силно впечатлена, както от теорията на Берт Хелингер за съществуването на семейна душа, така и от метода на практическа работа, чрез който участниците влизат в контакт със записите на тази семейна душа. Информационно–енергийното поле, което съдържа записите на нашата семейна душа, както и много други записи от колективното ни несъзнавано, е именно полето на знанието, за което говоря.

През погледа на външния наблюдател групите за семейни констелации може да изглеждат пълна мистерия, защото чрез простото влизане от участниците в групата в различни роли на представители на семейната система тези роли оживяват и се изпълват с преживявания – чувствата, които възникват, са не само силни и автентични за човека в ролята, но са психологически верни и за представителя на семейната душа, чиято е ролята. Като казвам “просто влизане в роли” имам предвид наистина нещо много просто – дава се име на човека, който ще влезе в дадената роля, като му се казва “Ти си… “. Това може да е “моята майка”, “моята баба”, моят “прадядо” и дори нещо абстрактно, например, „семейната тайна“. Нищо повече! И ролята оживява – истинска, дълбока, автентична. Една дума – тази, с която даваме име на ролята, едно тяло – нашето обикновено човешко тяло, и контактът с полето на знанието е установен, защото ние започваме да изпитваме различни от своите емоционални, телесни или мисловни реакции, без да знаем абсолютно нищо за човека, в чиято роля сме. Удивителното е, че тези реакции са поразително точни за човека, който представяме, а още по-удивителното е, че след терапевтичната работа с тях, нещо дълбоко и положително се променя – както за присъстващите в групата, така и за хора, които са свързани с темата на семейната констелация, но не са присъствали лично в групата.

Ако не беше автентичността на преживяванията – както на моите собствени преживявания, когато съм била в роля, така и на тези, които са били въплътени от други хора в моята роля или роля на представителите на моята семейна душа, не бих могла да повярвам в мистерията на случващото се в тези групи. А, ако не бяха дълбоките позитивни промени, които настъпваха впоследствие в живота ми, нямаше да вярвам в лечебната сила на този метод. Именно личния ми позитивен опит е този, който ме кара да вярвам в дълбоките изцелителни процеси, които се случват в полето на знанието и работата със семейната ни система. За тези от вас, обаче, които нямате личен опит с този феномен – не е необходимо да вярвате! Достатъчно е да бъдете отворени и непредубедени към подобен вид опит и да прилагате прагматичния критерий за проверка на истинността за дадено нещо, а именно, че истина е това, което работи и води до определен резултат, дори и механизмът, който стои зад него, в момента да не е известен. Самият създател на метода на семейните констелации Берт Хелингер казва: „Аз не мога да обясня този феномен, но виждам, че това е така и го използвам”.

Запознах се с феномена на “полето на знанието” чрез метода на семейните констелации, но като такъв той е изследван, описан и използван и от други хора с други интереси и професии. Научният подход към феноменологията на полето на знанието е представен от Рупърт Шелдрек и неговите изследвания върху морфогенетичния резонанс, в които той експериментално доказва съществуването на връзка между представители на един и същи биологичен вид, но физически отделени един от друг, която не може да бъде обяснена по друг начин, освен чрез съществуването на този особен вид информационно поле. В традицията на езотеричното знание и мистицизма полето на знанието е известно под името Акашови записи и това е този източник на информация, до който всички ясновидци и пророци са имали и имат директен достъп – от спящия пророк Едгар Кейси до българската пророчица баба Ванга. В традицията на психотерапията, още пред Б. Хелингер, създателят на аналитичната психотерапия К.Г.Юнг е говорил за полето на знанието, когато е описвал колективното несъзнавано именно като този резервоар на архетипната памет на цялото човечество, с който всички ние в дълбоките си корени сме свързани.

Смятам, че бъдещето все повече ще разкрива научната основа на този невероятен феномен, който показва не само мистериозната материя, от която са изградени нашите тела, и начина, по който функционират нашите души, но и доказва, че в основата си ние всички сме едно – свързани в „космическата супа“ на безкрая.

Камелия Хаджийска