Още примери с асценденти – Лъв

Ето още няколко примера, които илюстрират принципа, че вътрешните ни качества, определени от хороскопа, могат да бъдат изразени по позитивен или по негативен начин, според това дали стоим свързани с вътрешния си център или сме от външната страна на асцендента си. Примерите по-долу са с Лъв и, дори да не се отнасят до вас, може да са полезни като познание за това как на практика този принцип изглежда. Цитатите са от книгата на Мартин Шулман „Кармична астрология“ и представят избирателно определени аспекти от това, което той представя в книгата си.

Ако имате асцендент Лъв, това означава, че сте свързани повече от всички останали хора с творческото начало на живота.

„Имате повече надежда и оптимизъм от хората с други асценденти и в резултат на тези две качества сте в състояние успешно да постигнете каквото желаете.“

И точно тук идва опасността:

„Понякога силата на човека с този асцендент става твърде непреодолима. И вместо да остане вътре в себе си, той се пресяга за повече от това, което се излъчва от вътрешната му същност, и започва да се идентифицира с колективната карма. Ако имате асцендент в Лъв, вие се привличате от блясъка, очарованието и глупостта на театралните мелодраматични обстоятелства и събития, които накрая могат да завладеят живота ви.

Егото на Лъв е мощно. И когато се идентифицирате с обективното Его във външния свят, то е склонно да се усилва и да излиза извън вашия контрол…

Повече, отколкото при всеки друг асцендент, при този е изключително важно да останете вътре в Аза. Слънцето символизира центъра на нещата и, за да бъде ефективна неговата мощ, трябва де се излъчи от центъра към периферията. Когато се идентифицирате с колективната карма във външната среда, това е невъзможно. Вместо да бъдете в центъра на кръга, вие се опитвате да застанете в центъра на кръга на другите хора и да бъдете за тях това, което би трябвало да сте за себе си.“

Характерно за всеки, който има общо с тоя знак – или като слънчев знак, или като асцендент, или като нещо друго, е импулсът да се застане на сцената. При това – в центъра на тази сцена. Имам приятелка с този асцендент, за която да застане на сцена беше изключително трудно. Чрез нея разбрах, че качествата на нашия асцендент не са задължително качествата, с които сме се родили, но винаги са качествата, които трябва да развием у себе си.  Доколкото знам от астрологическите книги, това става по-осъзнато през втората половина от живота ни. Това, с което се раждаме, е желанието да проявим тази част от себе си, дори и да ни е изключително трудно. А това, което е неизбежно, е да преминем през процеса на грешките и да използваме асцендента си, застанали от външната му страна. Както, например е при асцендента с Лъв:

„Вие щедро раздавате съвети, тъй като това създава фалшиво усещане за власт. Ще правите неща за другите, за да им покажете колко малко правят за себе си. Всъщност вие може лесно да се превърнете в пример на всичко, което желаят другите. И за да поддържате имиджа си, вие също трябва да развиете също и мъченически комплекс. Колкото повече сте натоварени, носейки на гърба си другите, толкова повече оценявате защо го правите. В резултат вашата личност се включва в едно жестоко съревнование, в което създавате не само действията, но и противодействията на другите…

Накрая може да видите себе си като източник на светлина за другите хора. Вие сте надеждата, спасението и единствената водеща сила, която може да ги изведе от техните ежедневни борби…

Вместо да владеете себе си, вие попадате във властта на вашата среда.“

Познавам няколко човека с този асцендент и това, което сега пише за Лъва като асцендент, се отнася за тях в различна степен. Знам, че причината за това е, различната вътрешна зрялост, от която зависи дали ще го използват повече в неговите позитивни форми.

Творческият принцип носи със себе си много специална благословия. Да твориш означава да имитираш своя Творец. Така, каквото и да творите, е отражение на това как интерпретирате творческата сила на вашия Бог… Когато вашият асцендент в Лъв се научи да остава в Аза, тогава всичко, което се създава, идва не само от потенциала във вътрешната ви същност, но също е насочено по пътя към вашия духовен прогрес…

Така, оставайки във вратата на асцендента, вие сте в хармония с величието и силата на творческата изява на вашия духовен потенциал. И в това величие има много място за скромност, тъй като вие не се състезавате с другите…

Когато идентичността е съхранена отвътре на асцендента, качества като искреност, преданост и благоприличие се превръщат във фокусни точки на съзнанието за цялата карта. В резултат може да почувствате качеството на доброта в живота, която носи и проявява всички добри неща...“

Както обикновено, единствено осъзнаването на това кои сме ние и кои са нашите истински нужди, ни помага да реагираме избирателно спрямо изобилието от възможности и изкушения от външния свят, така че да не губим контакта със себе си. Подобно на Овенът – другият асцендент, който е известен със силното си Его, и тук е необходима корекцията на скромността, за да може позитивните аспекти на този прекрасен знак да бъдат изразени в техния най-голям потенциал. Затова и тук да се стои отвътре на асцендента е изключително важно – идентификацията с егото от колективната карма може да доведе до много болезнен опит и чрез серия от поражения и неуспехи да ни даде урока на смирението – т.е. до „правилния размер его“, което е слуга, а не господар на Душата.

Камелия