Най-напред

„Най-обичащият човек е този, който е съсредоточен в Себе си.

Следователно, първата ти връзка би трябвало да бъде със себе си. Най-напред трябва да се научиш да почиташ, цениш и обичаш Себе си… Най-напред трябва да видиш себе си като достоен, преди да можеш да видиш друг като достоен. Най-напред трябва да видиш себе си като благословен, преди да можеш да видиш друг като благословен. Най-напред трябва да опознаеш себе си като свят, преди да можеш да потвърдиш светостта на друг… Ако поставиш каруцата пред коня и потвърдиш светостта на друг, преди да си потвърдил своята, един ден ще изпиташ негодувание….

Спасението ти се намира не в действието на друг, а в твоята собствена реакция…“

Нийл Доналд Уолш, „Разговори с Бога“

Ако това е отговорът, който получавате от „Уроците на любовта“, проверете дали това, което в момента учите, не е свързано със способността ви да поставяте себе си на първо място.

Тъй като това твърдение може да бъде разбрано погрешно, може би е добре да се направи уточнение за разликата между откровения егоизъм и здравословното чувство за лична ценност. В нашата култура толкова много травми са нанесени в името на това да не сме егоисти, че сме забравили как изглежда чувството, че си важен и не е необходимо да поставяш другите на по-високо от своето място. Този урок идва, за да ви напомни, че вие сте най-важните – не другите. Нали разбрахте – вие сте най-важните! И това е най-важният урок!

Камелия