Най-напред

Най-обичащият човек е този, който е съсредоточен в Себе си.

Следователно, първата ти връзка би трябвало да бъде със себе си. Най-напред трябва да се научиш да почиташ, цениш и обичаш Себе си… Най-напред трябва да видиш себе си като достоен, преди да можеш да видиш друг като достоен. Най-напред трябва да видиш себе си като благословен, преди да можеш да видиш друг като благословен. Най-напред трябва да опознаеш себе си като свят, преди да можеш да потвърдиш светостта на друг… Ако поставиш каруцата пред коня и потвърдиш светостта на друг, преди да си потвърдил своята, един ден ще изпиташ негодувание….

Спасението ти се намира не в действието на друг, а в твоята собствена реакция…“

Нийл Доналд Уолш