Любовни дирекции

Това е едно интересно съвпадение, което наскоро ми се случи.

Единият ден имах консултация, по време на която моя клиентка ми сподели, че нейната астроложка в началото на годината й била казала две дати, на които тя щяла да има любовни дирекции (по-късно проверих какво означава това – дирекциите, заедно с транзитите и прогресиите, са още един от средствата на прогностичната астрология). Та моята клиентка чакала да й се случи нещо любовно на тези дати. И то взело, че се случило, но с обратен знак спрямо този, по който тя си го била мислела. Вместо любовно признание, получила любовна болка. От онези, които буквално ти прорязват сърцето и те боли, боли, боли… ох, ох, ох!

На следващия ден най-сетне успях да отида на изложбата на художничката Анжела Минкова „По-добре да се довлюбваш, отколкото да се превлюбиш“ и в самото й начало видях картина, т.е. две картини, с едно много интересно заглавие – цитат от Ник Кейв:  „…любовната песен е божествена светлина, дълбоко в нас, струяща през раните ни…“ Връзката между споделеното от моята клиентка и тези картини ме порази. На първата от тези картини бяха изобразени – съвсем  еднозначно  в моите очи – въпросните любовни дирекции! През процепа на прорязаното в платното крило се процеждаше светлина… Ето ги картините ( с благодарности за любезното съдействие на тяхната авторка!):

Това е публикация от категорията „Уроците на любовта“. Не знам как вие бихте я изтълкували, ако дойде при вас по принципа на синхроничността. Аз лично бих се съсредоточила върху божествената светлина и не бих била особено придирчива, ако тя е решила да влезе в живота ми през дупките от моите рани. В края на краищата, ако съм решила да гледам на себе си като на духовно същество с човешки опит,  защо да се тръшкам, че половината част от уравнението, наречено „любов“, е свързана с болка? Ако копнея по екстаза, бих трябвало да съм готова да платя и цената на болката, нали? Да вярвам, че съдбата ще ми даде само едното, а другото ще ми се размине, означава да вярвам, че бебетата ги донасят щъркелите. Имам сериозни подозрения да вярвам, че бебетата ги носят щъркелите. Също, и че любовта означава само безкрайна радост и екстаз.

Камелия Хаджийска