Колебание

„Човек, който има преживявания, винаги се колебае, защото знае, че това, което е преживял, не може да се изрази. Той се колебае. Но този, който не знае нищо друго освен писанията, е абсолютно сигурен. Само глупците са сигурни. Мъдрите хора винаги се колебаят.“

Ошо

Ако това е вашата мисъл на деня, това е, за да ви напомни, че с разширяването на нашия опит се разширява и разбирането на ограниченията на нашето знание. Обичам тази мисъл, защото тя прави разграничение между интелигентността и мъдростта. Мъдростта е срещата на ума със сърцето и като такава е знание от по-висш порядък спрямо умелото боравене с информация.

Точно днес не търгувайте мъдростта си срещу одобрението на другите да видят колко много знаете. Мъдрецът знае, че по-важно от одобрението и възхищението на другите, е да бъде верен на собствената си природа. Точно днес бъдете верни на своята природа – и, ако не знаете отговора, знайте, че сте достатъчно силни, за да понесете фрустрацията от това незнание, докато отговорът дойде от дълбините на душата ви. Когато въпросът опира до истински важните неща в живота ни, казва Морган Скот Пек, няма лесни и прости формули. Напълно съм съгласна.