Когато решите…

 

„Естествено, когато решите да правите нещо, ще срещнете много от неговата противоположност.

Например, когато искате да развиете търпението си, ви хваща всеки червен светофар, задръстване и най-голямата опашка в супермаркета. Когато се учите да бъдете по-любящи, често се сблъсквате с хора и ситуации, където просто искате да се телепортирате в друга вселена.“

Майкъл Тамура, „Отговорът си ти“, с. 192

Казват, че няма нищо случайно, когато отворим очите си за начина, по който твори Духът, и очевидно да се сблъскаме с противоположното на нашето намерение е една от тези неслучайни случайности. Затова да знаем, че препятствията по Пътя ни са средствата, чрез които Духът подлага на изпитание нашата решимост, е утешително. И понеже случайности няма, вероятно ще откриете в споделената мисъл по-горе нещо, което идва точно навреме в живота ви, за да ви даде едно приятелско рамо по нелекия път към по-високи нива на автентичност и доверие в себе си.

Камелия