Кажи „да“

“Установи се дълбоко в своето “да”. Казвай „да“ на всяко нещо.

Кажи „да“ на доброто и на лошото, на деня и нощта, на лятото и на зимата. Кажи „да“ на успеха и на неуспеха. Кажи „да“ на живота и на смъртта. Забрави за всичко друго, освен за тази единствена думичка “да” и това може да трансформира тотално твоето същество. Това може да се превърне в радикална промяна, в революция”.

Ошо

Ако това е отговорът от „Игрите на синхроничност“ за вас, то „писането на домашното“ е просто. Трябва да напишете 10… не! 100…не!1000 пъти думичката „да“ в „тетрадките си“.  Да се пише със съпътстващото го чувство, защото иначе няма да се брои и всичко ще започне от начало:)! Урокът на приемането е най-основният от уроците на любовта и единственият, който води до най-дълбоката хармония и доверие към Живота.