Езикът, на който говорим

„Езикът на логиката е агресивен, спорещ, насилствен, егоцентричен. Езикът на любовта се занимава с другия – как да му се помогне да се развие, да се трансформира. За първият е важно какво се казва, за вторият – как се казва. Първият е спор, вторият е общуване.“        Ошо

„Урокът на любовта“ за вас сега е изучаването на езика на любовта. Друг просветлен учител – Рави Шанкар, го нарича езикът на сърцето, но посланието е същото. Така че – бъдете будни! Наблюдавайте как говорите!