Как да съзреш Бога?

„Ако не се изравниш с Бога, не можеш да го съзреш.“

неизвестен автор 

Обратното също е вярно – човек трябва да се наведе много ниско, за да може да види лицето на Бога.

Ако това обаче е вашата мисъл на деня, не се навеждайте, а се изправете. Усетете с всяка клетка на съществото си силата да творите и да създавате нови светове. Човекът е любимото творение на Твореца, защото той е въплътеният Бог.