Как да преодолееш правилата

Притча от Ошо.

„Ако човек е достатъчно хитър да запомни 33 000 правила, то той е и достатъчно съобразителен винаги да намери начин да ги прескочи. Ако не иска да направи нещо, той винаги ще намери начин.

Слушах история за един християнски светец. Някой го ударил по лицето, защото този ден в сутрешната си лекция той казал: Исус казва, че ако някой те удари по едната буза, ти трябва да подложиш другата. И този човек искал да го провери, затова го ударил с все сила. Този светец бил наистина верен на думата си и подложил другата буза. Но другият също не бил прост, той ударил и по втората буза още по-силно. И тогава го очаквала неочакваност: светецът се нахвърлил върху него и започнал да го удря толкова силно, че човекът казал:

– Какво правиш? Ти си свят човек и сутринта каза, че ако някой те удари по едната буза, ти ще подложиш другата.

Светецът казал:

-Да, но аз нямам трета буза. А Исус се спира на втората. Сега аз съм свободен. Сега ще правя, каквото искам. Исус не дава по този въпрос никаква информация повече.“