Основната черта

„Веднъж Гурджиев седял, заобиколен от учениците, и казал:
– Докато не узнаете основната си черта и не я осъзнаете, няма да успеете да осъзнаете истинската си природа.
Един от учениците попитал::
– Приведете ни, моля, някакъв пример.
– Добре. Погледнете човека, седящ пред мен. Основната му черта се изразява в това, че той никога „не си е в къщи“.
Всички погледнали разсеяното изражение на лицето на ученика, а той изведнъж се стреснал и попитал:
– Извинете, какво казахте?
Гюрджиев казал:
– Той постоянно отсъства и при това иска да расте. Това е невъзможно; за да растеш, трябва да си бъдеш „у дома“.
Сега Гюрджиев се обърнал към друг ученик:
– Погледнете внимателно този човек. Неговата основна черта е, че той непрекъснато спори.
Ученикът избухнал и изстрелял:
– Това не е вярно! Аз никога не споря!
Гюрджиев казал:
– Изяснете си какво защитавате. Това може да стане ключът към познаването на себе си.“