Къде е истинското могъщество

„Веднъж Буда бил заплашен със смърт от бандит, наречен Aнгулимал. „В такъв случай бъди добър и изпълни моето предсмъртно желание“, казал Буда, „отсечи клона на това дърво.“

С едно замахване на сабята и – готово! „Сега какво?“ – попитал бандитът.

„Върни го обратно“, казал Буда. Бандитът се разсмял. „Сигурно си луд, за да мислиш, че всеки може да направи това.“

„Напротив, ти си лудият, за да мислиш, че си толкова могъщ, просто защото можеш да нараняваш и разрушаваш. Това е детска работа. Истински могъщите знаят как да създават и да лекуват.“

Източник, 101 Zen stories

Тази история ми напомня за мисълта на Аристотел, „Всеки може да се разгневи, лесно е. Но да се разгневиш на правилния човек, поради правилната причина, в правилния момент, по правилния начин, е трудно.“ Тази мисъл описва същността на емоционалната интелигентност. Който я притежава, може да лекува – както себе си, така и другите.