К.Г.Юнг: Хората не бива да бъдат надхитрявани, даже когато това е в тяхна полза

„…  Аз обаче знам от опит, че това не е за добро – хората не бива да бъдат надхитрявани, даже когато това е в тяхна полза. 

Не искам да изкарвам никого от релсите на неговата криворазбрана вяра. Навярно за оня човек е било добре да стигне до абсолютен провал, отколкото да бъде спасен с лъжливи средства. Аз никога не преча на хората. Ако някой рече: „Ще се самоубия, ако…“, тогава казвам: „Щом вашето намерение е такова, аз нямам нищо напротив“.

К.Г. Юнг, от книгата „За основите на аналитичната психология“, Тавистокски лекции- 1935, с.110