Истината е страна без пътеки

„Истината е страна без пътеки и вие не можете да я достигнете по никаква пътека, чрез никаква рели­гия или секта…“

Джиду Кришнамурти