Началото на добродетелта

Разбирането за това какво сте, каквото и да е то – грозен или красив, язвителен или закачлив – разбирането за това какво сте, без изопачаване, е началото на добродетелта.

Добродетелта е много важна, защото тя ви прави свободни. Ще откриете, че само добродетелта ви дава възможност да живеете – не култивираната добродетел, която ви носи уважение, а онази, която ви носи разбиране и свобода. Има разлика между това да бъдеш добродетелен и да ставаш добродетелен. Да бъдеш добродетелен се постига чрез разбирането за това какво е, докато да ставаш добродетелен е отлагане, прикриване на онова, което е, зад онова, което бихте желали да бъдете.“

Джиду Кришнамурти