Чистото намерение

„Желанията не се изпълняват, мечтите не се сбъдват – реализира се единствено чистото намерение. До реализация довежда не самото желание, а устремеността към желаното. Намерението не е усърдие, а спокойна съсредоточеност и решимост.“

Вадим Зеланд

Ако това е отговорът, който „Уроците на любовта“ ви донесоха днес, може би е за да ви увери, че това, към което сте се устремили, ще се случи. За да му помогнете обаче трябва да пуснете очакванията и да направите място на чистото намерение. Това означава да престанете да се тревожите за това как и кога ще се случи това, което искате, и да останете отворени и непредубедени към отговорите, които самият живот ви поднася. Знаейки, че рано или късно, в една или друга форма, това, което силно желаете, ще влезе в живота ви. Дори и да различава от идеята ви как точно ще се случи, дори и да се наложи малко повече да почакате, знайте, че рано или късно то ще се случи. Не се разколебавайте и бъдете решими!