Градинарят Джордж

„Един стар човек работил в градината си и край него минал свещеник, който му казал: „Джордж, колко е прекрасно да се види какво могат да направят Господ и човека заедно“.

„Да, господине“,  отговорил Джордж, „да бяхте видели как изглеждаше тази градина миналата година, когато той я имаше цялата“.

Да, това е истина. Сам, без бога, човек е безсилен. Господ също не може да работи сам. Той е силен, но му трябва инструмент…“

от книгата на Ошо, „I Say Unto You: Jesus: Son of God or Mystic?“

В отношението между Бога и човека има тайна. Съчетанието между Духа и материята е носител на огромен творчески потенциал, защото именно във взаимодействието между тези две части е целта на човешкия живот. Целта е Градината.