Добрият Бог, Злият Бог… и Живият Бог

От книгата на Халил Джубран „Безумецът“.

„Добрият Бог и Злият Бог се срещнаха навръх една планина. Добрият Бог каза:
– Здравей, братко.
А Злият Бог не отговори. Тогава Добрият Бог рече:
– Днес си в лошо настроение.
– Да – отрони Злият Бог, – понеже често ме бъркат с теб, зоват ме с твоето име и ме възприемат като да си ти – а това ми е неприятно.
А Добрият Бог каза:
– Но мен също са ме бъркали с теб и са ме назовавали с твоето име.
И Злият Бог си тръгна, проклинайки човешкото скудоумие.“

В „Книга за Живия Бог“ авторът Бо Ин Ра пише:

Много неща за теб са още „вина“ и „грях“, макар че те съвсем не заслужават такова охулване – а други приемаш леко и дори виждаш в тях свои „добродетели“, въпреки, че те са гибелно изкушение за теб… По-скоро търси вина и грях – само се пази от волята за „святост“!