Пази се от волята за святост!

„Много неща за теб са още „вина“ и „грях“, макар че те съвсем не заслужават такова охулване – а други приемаш леко и дори виждаш в тях свои „добродетели“, въпреки, че те са гибелно изкушение за теб… По-скоро търси вина и грях – само се пази от волята за „святост“!“

Бо Ин Ра, „Книга за живия Бог

Ако днес се случи така, че проявите някое от човешките несъвършенства, ето ви идея. В момента, в който изпитате онова ужасно чувство за вина, което кара раменете ви да се смъкват надолу и да се чувствате тежки и недостойни, си спомнете мисълта на Бо Ин Ра. И след това изправете глава с най-голямата обич към себе си, която можете да съберете.

Защото, както Дон Мигел Руис пише, „какво всъщност означава да грешиш?