Божият олтар

„Мислите са като информационни данни, заложени в компютър, които се регистрират върху екрана на живота ви. Ако не ви хареса онова, което виждате на екрана, няма смисъл да се опитвате да го изтриете. Мисълта е причина; опитът е последица. Ако не ви харесват последиците в живота ви, трябва да промените същността на вашето мислене. Любовта в мислите ви ражда любов и в живота ви. Това е значението на Рая. Страхът в мислите ви ражда страх и в живота ви. Това е значението на ада. Промяната на начина, по който мислим за живота, предизвиква промяна на преживяванията ни. Да кажете: „Господи, спаси ме от ада“ означава: „Господи, спаси ме от страшните мисли.“ Божият олтар е човешкият ум. Да „оскверните олтара“ означава да го напълните с мисли без любов.“

Мериън Уилямсън, „Завръщане към любовта“

Ако вече сте се запознали с модела на когнитивната психотерапия (АВС), ще ви е лесно да разпознаете сходството между него и този текст, а именно че мислите са основната тъкан, от която е изградена нашата реалност. Затова, ако искаме да променим реалността, в която живеем, е нужно да променим начина, по който мислим. И, ако вместо на когнитивен психотерапевт, сме попаднали на духовен консултант като Мериън Уилямсън, начинът за промяна на тези мисли може да заеме и формата на… молитва:

„(Когато) се забърквах в някаква ужасна каша си спомнях, че всичко от което се нуждая е чудо, „промяна на възгледа“. Започвах да се моля:

„Господи, моля те, помогни ми. Излекувай ума ми. Там, където мислите ми са се отклонили от любовта – ако съм била властна, манипулативна, алчна или амбициозна – каквато и да е, нека да видя нещата по различен начин. Амин.“

А Вселената чуваше това и „Хоп“, ето го моето чудо. Преобразени отношения, изгладени недоразумения. Но после аз се връщах към старите страхове, които ме бяха повалили на колене предния път, и повтарях грешката. Забърквах се в някаква емоционална катастрофа, отново се оказвах на колене, пак молех Господ за помощ и отново се връщах в лоното на трезвия разсъдък и мира. Накрая, след много повторения на този очукан сценарий, си казах: „Мериън, следващия път, когато се окажеш на колене, защо просто не си останеш в това положение?“… Нека не се молим за нова работа, нова връзка или нова тяло. Нека се молим за нов живот.“ Мериън Уилямсън

За разлика от когнитивната психотерапия, тук мисленето се променя не чрез изследване на погрешните вярвания и замяната им с мисли, които са по-близки до реалността, а чрез смирена молитва към Бога. Защото молитвата не е нищо друго освен намерение, а промяната на намерението е психологическа промяна на най-дълбоко ниво

Камелия