Мериън Уилямсън: Божият олтар е човешкият ум

Мислите са като информационни данни, заложени в компютър, които се регистрират върху екрана на живота ви. Ако не ви хареса онова, което виждате на екрана, няма смисъл да се опитвате да го изтриете. Мисълта е причина; опитът е последица. Ако не ви харесват последиците в живота ви, трябва да промените същността на вашето мислене. Любовта в мислите ви ражда любов и в живота ви. Това е значението на Рая. Страхът в мислите ви ражда страх и в живота ви. Това е значението на ада. Промяната на начина, по който мислим за живота, предизвиква промяна на преживяванията ни. Да кажете: „Господи, спаси ме от ада“ означава: „Господи, спаси ме от страшните мисли.“ Божият олтар е човешкият ум. Да „оскверните олтара“ означава да го напълните с мисли без любов.“

Мериън Уилямсън, „Завръщане към любовта“

Ако вече сте се запознали с модела на когнитивната психотерапия (АВС), ще ви е лесно да разпознаете сходството между него и този текст, а именно че мислите са основната тъкан, от която е изградена нашата реалност. Затова, ако искаме да променим реалността, в която живеем, е нужно да променим начина, по който мислим.

Има обаче и още нещо – необходимо е да променим и нагласата, с която се молим.

„(Когато) се забърквах в някаква ужасна каша си спомнях, че всичко от което се нуждая е чудо, „промяна на възгледа“. Започвах да се моля: „Господи, моля те, помогни ми. Излекувай ума ми. Там, където мислите ми са се отклонили от любовта – ако съм била властна, манипулативна, алчна или амбициозна – каквато и да е, нека да видя нещата по различен начин. Амин.“

А Вселената чуваше това и „Хоп“, ето го моето чудо. Преобразени отношения, изгладени недоразумения. Но после аз се връщах към старите страхове, които ме бяха повалили на колене предния път, и повтарях грешката. Забърквах се в някаква емоционална катастрофа, отново се оказвах на колене, пак молех Господ за помощ и отново се връщах в лоното на трезвия разсъдък и мира. Накрая, след много повторения на този очукан сценарий, си казах: „Мериън, следващия път, когато се окажеш на колене, защо просто не си останеш в това положение?“… Нека не се молим за нова работа, нова връзка или нова тяло. Нека се молим за нов живот.“ Мериън Уилямсън