Емоционалното болково тяло

От автора на книгата „Силата на настоящето“, Екхарт Толе:

„Докато сте неспособни на достъп до силата на Настоящето, всяка емоционална болка, която изпитвате, оставя след себе си утайка от болка, която продължава да живее във вас. Тя се смесва с вече натрупаната болка от миналото и се закотвя в тялото и ума ви. Това, разбира се, включва болката, изпитана в детството поради неосъзнаване на света, в който сте се родили.

Тази акумулирана енергия представлява отрицателно енергийно поле, което заема тялото и ума ви. Ако си го представите като пълноправно невидимо същество, ще сте близко до истината. Това е емоционалното болково тяло. То има два режима на съществуване: латентен и активен….

Болковото тяло иска да оцелее, също като всяко друго същество, а това е възможно само ако ви накара несъзнателно да се отъждествявате с него. Тогава може да се изправи, да ви превземе, да „стане вас“ и да живее чрез вас. Чрез вас то получава „храната си“…

След като болковото тяло ви превземе, вие ще се стремите към още болка…

Разбира се, вие не го съзнавате и убедено твърдите, че не искате болка. Но ако се вгледате внимателно, ще установите, че мисленето и поведението ви са формирани така, че да я поддържате – за себе си и за другите…

Болковото тяло – тъмната сянка, която хвърля егото – наистина се страхува от светлината на съзнанието ви. Страхува се да не го изобличат… Възможно е болковото тяло да ви изглежда като опасно чудовище, което не смеете да погледнете, но ви уверявам, че то е само незначителен фантом, който не може да надвие силата на вашето присъствие…

И така, болковото тяло не иска погледът ви да попада върху него и да го видите такова, каквото е. В момента, в който го видите, в който усетите енергийното му поле в себе си и съсредоточите вниманието си върху него, отъждествяването ви е сринато. Намесва се по-високо измерение на съзнанието. Аз го наричам присъствие. Вие сте свидетели, наблюдатели на болковото тяло… намерили сте достъп до силата на Настоящето…

Нека да обобщим този процес. Съсредоточете вниманието си върху усещането вътре в себе си. Знайте, че това е болковото тяло. Приемете, че го има. Не мислете за него – не позволявайте усещането да се превърне в мислене. Не си извличайте самоличност от него. Запазете присъствието си и продължете да наблюдавате какво се случва във вас. Осъзнайте не само емоционалната болка, но и „наблюдателя“, безмълвния зрител. Това е силата на Настоящето, силата на вашето съзнателно присъствие. Вижте какво ще стане тогава.“

Екхарт Толе, „Силата на настоящето“