Единственото място, където може да се случи истинска промяна

„Ако състоянието на съзнанието ви в този момент определя бъдещето, то какво определя състоянието на съзнанието ви? От степента на присъствие. Затова единственото място, където може да се случи истинска промяна, където миналото може да бъде разпръсното, е Настоящето.“

Екхарт Толe, „Силата на настоящето“