Болката пречиства

„Болката пречиства, страданието дава разбиране.“     Ошо

„Няма раждане на съзнанието без болка.“    К.Г.Юнг

В света на Духа болката е свещена, защото има смисъл. Един духовен учител – Ошо, и един психотерапевт – Юнг, казват едно и също, а именно че болката има своето много специално и много важно място по отношение на пораждането на съзнание.