Защо човек се дави

Понякога воинът на светлината – без да иска – прави погрешна стъпка и потъва в бездната.

Призраците го плашат, самотата го измъчва. И понеже винаги се е стремял към Справедливата битка, изобщо не е предполагал, че може да го сполети подобно нещо; но го сполетява. Обгърнат от мрака, той разговаря с учителя си.

-Учителю, паднах в бездната – казва воинът. – Водата е дълбока и черна.

Спомни си! – отговаря учителят. – Човек се дави не защото е скочил, а защото е останал под водата.

И воинът впряга всичките си сили, за да излезе от положението, в което се намира.“

Паулу Коелю, „Воинът на светлината“