За целите под небето

 „За всичко си има сезон и време за всяка цел под небето.“ Еклесиаст

 Ако това е вашата мисъл на деня, проверете дали начина, по който гледате на природата навън, е различен от начина, по който гледате на собствената си вътрешна природа. Ще разберете, че тези двете съвпадат, ако в нагласите по отношение на времето за постигане на вашите цели не присъства напрежение, страх и припряност. Днес тази мисъл идва, за да ви напомни да не се притискате излишно, да пуснете контрола и да заплувате по течението на реката – леко и свободно.