За разликата между „искам“ и „нуждая се“

„Обаче именно нашата Душа, а не Егото ни, сътворява нашия живот.

Например Душата може да избере да преживее боледуване или други видове загуба или страдание като начин да бъде посветена в по-голяма мъдрост, така че да израснем. Подобни избори са проклятие за Егото, чиято функция е да ни помага да бъдем здрави и добре действащи, а следователно Егото се чувства измамено, когато се случват такива неща (точно както Душата се чувства изхитрена, когато Егото превръща сигурността и статуса в свои главни приоритети).“

Каръл Пирсън, „Героят в теб“

Творчеството на земята е трудно нещо, само ако не сме наясно, че се отнася до душевни качества, а не до материални обекти. Че желанието за нещо външно е само енергийния източник за мотивацията да развием нещо вътрешно. Ако се научим да отчитаме тази разлика, много от вътрешните ни конфликти ще бъдат решени по един естествен начин. Достатъчно ще е да си зададем въпроса, „Как бих могъл да използвам дадената житейска ситуация, за да развивам вътрешни качества, които са от основна важност за мен?“ Такива качества като – смелост, търпение, вяра в себе си, емоционална независимост, приемане, състрадание, прошка, смирение, доверие…

Най-общо, разликата между „искам“ и „нуждая се“ е разликата между нещата, без които можем да минем, и истински важните неща за нас. Когато е използван правилно, конфликтът на желанията се превръща в средство за пораждане на осъзнаване за истинските ни приоритети. Както и за намиране на творческо решение, които може да ги съвмести по един безконфликтен начин.

Тъй като вътрешното и външното са двете страни на една и съща монета, въпрос на внимание е коя част от монетата ще видят очите ни. По правило виждаме първо външното и едва след като преживеем фрустрацията на осуетеното ни желание във външния свят, можем да насочим погледа си навътре и да зададем правилния въпрос: “ А какво всъщност искам?“

Искам Той/Тя да ме обича, или имам нужда от любов (дори това да означава, че Той/Тя няма да ми даде това, което искам)? Искам да постигна тази своя амбиция или имам нужда да реализирам душевния потенциал, заради което съм се родил на земята (дори това да означава нещо съвсем друго спрямо моите представи)? Искам да имам дом и пари, или имам нужда да развия чувство за сигурност, което е независимо от материалните условия, в които се намирам?

Важното в дадения случай е да се знае, че по-силното желание е желанието на Душата. И, че ако тя иска да развие качеството търпение, ще ви изпрати много пречки по пътя, за да се освободите от представата си кога трябва да се случват нещата. Ако ви липсва увереност в себе си и силно се влияете от мнението и реакциите на другите хора, животът ще ви поднесе разочарования от близките хора, липса на тяхното разбиране и подкрепа. Ако ви липсва милосърдие и прошка, ще ви изпрати грешници, а и вие самите може да се окажете в ситуация, в която горчиво ще съжалявате за грешките, които сте направили. Примерите, които могат да се дадат са много, но важното е да се разбере принципа, по който работят конфликтните ни желания. Защото именно подобно неразбиране често пъти е причината хората, обърнали се към психотерапия да не постигат напредък.

Когато са намесени нуждите на Душата, съзнателните намерения за промяна по начина, по който си я представя Егото, по правило биват осуетени. Ние може да искаме да излезем от депресията си например, но ако нашата „вътрешна Инана“ е тръгнала към долното царство, стигнала е до третата врата, на път е да премине през четвъртата и остават още няколко врати докато стигне до сестра си Ерешкигал, точно тогава, дори и със съзнателната си нагласа да казваме, че искаме да излезем на Горната земя, да се измъкнем от черната дупка, нищо не се получава. Душата има нужда от обновяване и освобождаване от земни привързаности, идентификации, зависимости и желания, и никак не се интересува от това, че земната част от Аза иска обратното, иска светлината и комфорта на Горната земя. В такива случаи решаваме, че трябва да правим упражнения за тялото, да спортуваме и да се грижим за себе си, да излизаме с приятели и да не се отдаваме на черните мисли, но цялата ни енергия отива надолу, към подземното царство на Ерешкигал и не можем да направим нито едно от тях. Вместо това стоим отстрани в потока на живота и единственото, което искаме, е да ни оставят на мира.

Има много примери за разликата между „искам“ и „нуждая се“ и основното за тях е, че това е разликата в желанията между земната и душевната част на Аза ни, а те се задоволяват по различен начин – на конкретно, външно, материално ниво, или на символно, вътрешно, психичното. Другото важно нещо е, че земните ни желания се осуетяват, това винаги е знак да се запитаме какво това може да означава за качествата на вътрешното ни развитие.

Има една мисъл на Байрън Кейти „Как разбирам, че нямам нужда от това, което нямам? Като го нямам.“ Аз бих я перифразирала така: „Как разбирам кое е най-силното ми желание? Като видя кое е това, което ми дава животът в момента.“ Знанието, че външният свят отразява вътрешния, е от голяма полза за да разберем кое е по-дълбокото и истинското желание. Разграничаването между „искам“ и „нуждая се“ ни помага да направим разлика между същественото и несъщественото и така да живеем в хармония с околния свят, който винаги ще се различава от нашите представи как точно трябва да изглежда или да се случват нещата в него. Разбираме, че всичко, от което имаме нужда, го имаме точно сега, точно в този момент, и се успокояваме. Знаем, че всичко, което се случва в живота ни е привлечено от нашата душа, за да подпомогне нашето израстване и вместо да негодуваме защо нашите желания не се осъществяват, ние се опитваме да разберем как да използваме препятствията, които изскачат по пътя ни, за да развием душата си и да породим Светлина.

Камелия