Тадеуш Голас за кармата

Най-кратката дефиниция за „карма“ е закон за причината и следствието, според който човек е отговорен за последиците от своите избори, но на едно духовно ниво, т.е. извън рамките на настоящия си живот. Тадеуш Голас, автор на книгата „Ръководство за просветление за мързеливи“, дава една малко по-различна гледна точка. Според него,

„Кармата не се явява точния „разчет” за това, което сме извършили в миналото. Тя се заключава само в това, че повдигайки нивото на своите вибрации можете да се сблъскате с тази форма на опита, която сте отхвърляли в миналото или да се окажете в ситуация, различна от тази, към която се стремите в момента. Ако се опитате да се съпротивлявате, ще се спуснете до низшето ниво на вибрации. Но ако спокойно се отнесете към неприятните събития, умствено ги усвоявате и обичате себе си за това, че те са ви неприятни, то вие продължавате своя възход към върха.“

Тадеуш Голас, „Ръководство за просветление за мързеливи“

Това е гледна точка, която много директно произтича от един друг закон – законът за дуалността, според който всяко нещо в света на материята има своята противоположност и затова ние, бидейки материални същества с тяло, ние сме носители и на двете противоположности в себе си. Кармата е цената, която човек плаща за познанието, когато му се „отварят очите и става като боговете.“ Затова и средството за справяне с кармата е любовта, която единствено може да интегрира противоположностите в едно цяло, защото не осъжда и не се съпротивлява, а приема и прощава.

„Според това колко спокойно посрещате и обичате всяко обезпокоително явление, вие ще започнете да осъзнавате, че нито едно зло, което ви грози, на практика не е изчезнало от този свят. Изчезнали са само потискащите ви чувства на униние и безпомощност, научили сте се да прокарвате своя път през бурни вибрации и те вече не ви безпокоят… Много е приятно, че пътят, който облекчава нашите страдания на физическо ниво, е също и път към висше духовно познание.

Този път е много прост: Никакво съпротивление. “

Т. Голас

Подобна гледна точка към такова основно понятие за духовно търсещия човек като понятието за кармата, е много лечебна, защото създава нагласа, която подпомага интегрирането на психичната сянка. Тъй като разглежда „тъмната част“ от човешкия опит не като грях, а като неизбежна последица от дуалността и условие за пораждане на рефлексивно съзнание, тя помага човек да излезе от невротичния порочен кръг на „вина-наказание“ и да влезе в лечебния цикъл „любов-изкупление“.

И, ако все още ни е трудно да разберем какво означава любовта като духовна категория, а не като светско понятие, описващо привличането между хората, това е простата рецепта: „Никакво съпротивление.“ Само така можем да излезем от махалото на противоположностите и да решим уравнението за дуалността.

Камелия