Говори спокойно, малко и нежно

 

„Чистите слова водят до чист разум. Затова говори спокойно, говори нежно и малко…“

Багаван Шри Шри Сай Баба

Това не е лесен „урок за любовта“. Така изглежда само на пръв поглед. За да се свържем с правилните думи, трябва да се свържем с правилното чувство. Но ако това ви е трудно точно сега, просто опитайте това, което Сай Баба препоръчва: „говори спокойно, говори нежно и малко…„. За да не съжалявате по-късно за всичко, което сте казали в момент на афект, започнете още сега да се изучавате в изкуството на правилната комуникация.