Не бързайте!

„Не бързайте!… Единствената сила, от която се нуждае човек, е търпението. Няма по-силно оръжие от него.“

Багаван Шри Шри Сай Баба

Търпението е много важна част от „уроците на любовта“. Може би точно сега е времето да го практикувате в живота си?