Втората задача на Психея и златната вълна от диви слънчеви овни

Първата задача на Психея беше да сортира огромна купчина от семена и тя се справя с това изпитание с помощта на мравките. Припомням, че Мари Луиз фон Франц интерпретира това като помощ от несъзнаваното, която идва, когато сме верни на себе си. След първата задача идва втората, която учи нашата вътрешна Психея на едно друго много важно качество. Коя е тази задача, кое е това качество и как Мари Луиз фон Франц го коментира, ще прочетете по-долу в текста.

„След като е изпълнила първата задача, Психея трябва да донесе златната вълна от опасни диви слънчеви овце или овни, до които е много трудно да се доближи. Тук й помагат тръстиките, които й казват, че овните са недостъпни по обяд и че трябва да изчака до вечерта, когато те ще се успокоят от своята дива природа. Ако Психея се приближи твърде рано, те ще я разкъсат на парчета.

Тръстиките, както посочва Меркелбах, са имали голямо значение в Египет: йероглифът за „тръстика“ представлява царят на Египет и Хор, новото слънце, прероденият бог на слънцето, новият цар на Египет. Тръстиката представлява царя в неговата възродена форма.

В много приказки тръстиките издават тайно знание. В древността има много истории, в които някой е убит и погребан в блато. Появява се овчар, който отрязва тръстика и си прави флейта, а флейтата пее и разкрива тайната на убийството, а убиецът е открит и наказан. Тръстиката също може да предаде или да предаде божествената мъдрост на човека чрез вятъра, който свири през нея.

В човешката психика има инстинкт за истина, който в дългосрочен план не може да бъде потиснат. Можем да се преструваме, че не го чуваме, но той остава в несъзнаваното. И Психея в нашата история има нещо като тайно вдъхновение за това как може да реши задачата. Свирещата тръстика, подобно на мравките, съответства на тези малки намеци за истината, които получаваме от несъзнаваното.

Юнг винаги е казвал, че истината не говори на висок глас. Нейният тих, но непотискащ глас се обявява като неразположение, лоша съвест или както искате го наречете. Необходима е голяма тишина, за да се усетят тези малки намеци. Когато несъзнаваното започне да говори на висок глас и да се проявява с автомобилни катастрофи и други подобни случки, тогава положението вече е много лошо. Но в нормално състояние то шепне тихо в продължение на години, преди да дойде гръмотевицата с катастрофите или други лоши неща. Ето защо имаме анализ, при който се опитваме да чуем какво казва тръстиката, преди да настъпи катастрофата.

Както видяхме, тръстиката е свързана в митологията с прераждането на бога на слънцето в образа на Хор. Спомняте си, че в Египет фараонът е земният представител или въплъщение на най-висшия бог. В момента, в който фараонът за първи път преспива с царицата, в момента на хиерос гамос, в който новият цар ражда своя първи син и наследник, царят олицетворява бога, а царицата – Изида. Аспектът на страданието и всичко, което е потиснато от царя (който е слънчевият принцип), се олицетворява от Озирис.

Всеки ден, през дванадесетте часа на денонощието, човек е само едната половина от себе си. За да можем да работим, трябва да потискаме безбройните вътрешни жизнени реакции; човек дори не може да им позволи да стигнат до съзнанието. Докато трае съзнателната дейност, само едната половина на психиката може постоянно да се изразява, а другата несъзнателна половина е в положението на страдащия бог в подземния свят. Затова, когато фараонът остарява и умира, в момента на смъртта той се превръща в Озирис. Така на надписите се виждат имената им, свързани като: Унас Озирис, Пепи Озирис. Но в този момент новият цар вече се е преродил като Хор. По-късно ще разгледаме този въпрос по-задълбочено; тук искам само да кажа, че тръстиката е свързана с Хор, с принципа на онова, което идва след него. Тя ни нашепва истината и очакването на бъдещето.

Овенът е добре разтълкуван от Ерих Нойман и мисля, че значението му е ясно за всеки, който някога е виждал хороскоп. Като зодиакален знак на пролетта той означава агресивна импулсивност и темпераментен дух на приключения, един вид нерефлектирана, наивна, мъжка инициатива. За жената той естествено представлява анимус, но в нашия случай означава агресивна импулсивност, която се крие зад анимуса. Това би означавало, че една от най-големите опасности за мъжа, когато започне да дава воля на своята анима, е да изпадне в нерефлектирана импулсивност. За него е много по-трудно да отложи вземането на решение, отколкото за жената.

В Египет „овенът на Мендес“ винаги се е свързвал с Изида, така че тук отново имаме алюзия за края на книгата. Достатъчно е да се вгледаме в нашите вестници: Щом се появи някаква трудност, твърде много дъжд, лавина, твърде много коли и т.н., политиците казват: „Трябва да направим нещо; трябва да има комисия; държавата трябва да …“ Никой не предлага да изчакаме и да видим какво ще се случи! Човек трябва да проучи произхода на тези проблеми, но не може да чака. Някои жени, разбира се, също са застрашени от овена, но това се случва по-често при мъжете.

Разбира се, това животно има и положителен аспект. Но то е неблагоприятно за мъжа, който трябва да осъзнае своята анима, защото под влиянието на овена той никога не може да осъзнае каква е тя. Чувството, особено при мъжа, обикновено е леко забавена реакция. Той трябва да умее да изчаква, да се вслушва в това, което женската страна може да му каже. Ако мъжът превъзмогне това, той никога няма да осъзнае своята анима.

Винаги, когато сме уловени от темпераментното желание за бързо действие, тогава разбираме колко трудно е да се изчака, търпеливо да се остави времето да мине. Така че Психея не само трябва да чака, но и да събере шепа вълна от кожата на овена, да вземе нещо от вълненото му руно.

Мотивът за овена принадлежи и към известната история за Фриксос и Хеле: мит за брат и по-малка сестра, които са преследвани от мащеха, която иска да ги убие. Но те чуват за това и избягват на овен, който лети с тях в небето. По пътя Хеле се навежда и поглежда надолу, и пада в морето, така се появява Хелеспонта; морето на Хеле. Фриксос се спасява и получава заповед да принесе в жертва овена и да окачи руното на едно дърво.

Оттогава златното руно се превръща в мотив на „недостижимото съкровище“ от дългото пътуване на аргонавтите; а в по-късните християнски тълкувания това златно руно, окачено на дърво, се смята за префигурация на Христос, жертвения агнец. Тази история е била много популярна сред отците на Църквата с нейното засилване на символиката на Христос. И до днес сред рицарите на Златното руно, тези от най-високия ранг на Ордена, имат златна верижка с малко златно руно; ако го поставят на някоя маса, тази маса има стойността на осветен олтар.

Тук Апулей съзнателно намеква за историята на Фриксос и Хеле. Ключът от златна вълна е недостижимото съкровище и това Психея трябва да получи от овните. Сега всяка силна емоция е не само нещо горещо; тя е и нещо, което носи светлина. Обикновено тя е осемдесет процента разрушителен огън и двадесет процента светлина. Ето защо, ако човек е завладян или нападнат от страховита емоция, изкуството е да не се остави емоцията да го разкъса, а да разбере какво може да означава тя.

Например може да срещнете човек, когото ненавиждате. Всеки път, когато срещнете този човек, ставате прекомерно емоционални без видима причина. Това е реакцията на овена. Сега можете или да изживеете емоцията си и тогава има катастрофа и провал, или да я потиснете, но тогава не сте научили нищо. Третата възможност е да не се поддавате на емоцията, а да изтръгнете нейния смисъл, да попитате: Защо се чувствам така? Какво се е случило с мен? Тогава наистина сте научили нещо.

Там, където има разрушителна емоция, вероятно има и светлина, а изкуството е да възприемате тази светлина, без да се впускате в примитивността на неконтролираната емоция. И това е смисълът на способността да умееш да изчакаш подходящия момент, за да получиш вълната на овена.“

Мари Луиз фон Франц, „Златното магаре на Апулей

Понятието за „инстинкт за истината“ е едно от любимите ми понятия в аналитичната психология на Юнг. Да сме в контакт с този инстинкт наистина е изключително тясно свързано с развитие на търпението, защото често пъти самата несъзнавана психика има нужда от време, за да ни даде отговора на въпроса, който търсим.

Всичко, което съм разбрала по тази важна тема, съм споделила в статията „Инстинктът за истината„.

Следва продължение: Третата задача на Психея – донасяне на вода от ледения водопад на Стикс