Всички житейски уроци са „вътрешни“ уроци

„Всички уроци винаги са насочени навътре:

ако урокът е самоопределяне, става дума за определяне на вашите граници, не на чуждите. Ако житейският ви урок е приемане, това не се отнася за околния свят, а за приемане на себе си. По същия начин, ако урокът е доверие, това не означава да се доверяваме на другите, а да вярваме в себе си. Ние всички сме отговорни за себе си – към това е насочен всеки житейски урок.“

Стийв Ротър, „Духовна психология“, с.21

Според Стийв Ротър, когато става дума за житейски урок, най-важното е да съсредоточим намерението върху себе си. Тогава усвояването на уроците се превръща в майсторство – защото „майсторството е вътрешна работа“. В своята интересна книга „Духовна психология“, Ротър предлага дванадесет основни житейски урока, в които ние развиваме майсторството си „да вземем нещо отрицателно и да го превърнем в нещо положително“. Те са:

Приемане

Приспособяване

Да бъдеш

Милосърдие

Общуване

Творчество

Самоопределяне

Честност

Любов

Доверие

Истина

Блаженство

Макар всеки един от тях да има свое специфично тълкуване и нюанси, представени от автора, техните заглавия сами за себе си говорят предостатъчно. Сега ги споделям с желанието да дам повод за размисъл на хората, които вярват в идеята за живота като низ от уроци (всъщност, можете да питате какво мислят за вас по този въпрос и вашите приятели – Стийв Ротър казва, че обикновено сме слепи за основния си житейски урок, защото сме потопени в него). И след като откриете основния си житейски урок, да насочите неговото усвояване навътре – към себе си. Когато успеете, ще откриете, че външният свят междувременно също е започнал да се променя.

Камелия