Времето винаги е такова, каквото на мен ми харесва

Това е една история от книгата 101 Zen stories

Пътникът: Какво време ще имаме днес?

Овчарят: Такова, каквото на мен ми харесва.

Пътникът: Как така знаеш, че ще бъде това, което на теб ти харесва?

Овчарят: Открих, Господине, че не винаги получавам това, което искам, и така се научих винаги да харесвам това, което получавам. Така че съм доста сигурен, че ще имаме времето, което на мен ми харесва.

Винаги имаме избор. Дори и да нямаме властта да повлияем върху Природата вън от нас, винаги можем да повлияем върху природата Вътре в нас. Единственото, което е необходимо, е да развием мъдростта на разграничаването между това, върху което имаме контрол, и това, върху което нямаме контрол. И след това да направим избора да сме в хармония с второто.

Лесно е. Ако решите, и вие можете да го направите. Сега. И да имате времето, което ви харесва. Веднага.