Да слушаш сърцето си съзнателно

Цялото умение на новото човечество ще се състои в тайната да слушаш сърцето си съзнателно, будно, с пълно внимание. И да го следваш, да отиваш навсякъде, където те води то.

Да, понякога ще те вкарва в опасности – но тогава си спомни, че тези опасности са необходими за твоето узряване. Понякога ще те отклонява – но отново си спомни, че тези отклонения са част от израстването. Много пъти ще падаш – изправяй се отново, защото това е начинът, по който човек придобива сила: като пада и отново се изправя. По такъв начин човек придобива пълнота.“

Ошо