К.Г.Юнг: Психологията не е религиозна вяра, а само гледна точка

 „Има твърде много различни видове психологии. Един американски университет всяка година публикува по един том за психологиите от 1934, 1935 год и т.н. В психологията цари пълен хаос и затова не приемайте психологическите теории така ужасно сериозно. Психологията не е религиозна вяра, а само гледна точка и ако се настроим към това човешки, бихме могли да се разберем като хора…

Светът е толкова огромен и няма една-единствена теория, с която да се обяснява всичко.“

К.Г.Юнг, „За основите на аналитичната психология“, с.143-144

Няма една единствена теория, която да обяснява всичко, и това с най-голяма сила важи за психологическите теории. Затова ценен ориентир за справяне с хаоса от различни психологически теории и психотерапевтични практики е нагласата да гледаме на тях по човешки. Това означава да сме наясно, че макар и всяка от тях да има своето поле за практическа приложимост и теоретична валидност, тя не може и няма как да обхване сложността на цялото. А, както казва един друг психотерапевт – Пол Вацлавик, подабна нагласа е в сърцевината на човешката зрялост.

Нещо повече, съществуващото многообразие от психотерапевтични подходи и психологически теории не само обслужва взаимодопълването за справяне с различните аспекти от човешката психика. То отговаря и на разнообразието от различни психологически типове хора от гледна точка на техния начин на възприемане на света и етап на психично развитие. Именно на Юнг дължим най-популярното разграничение между хората на интроверти и екстраверти, дошло от наблюденията в неговата психиатрична практика. Един от най-известните тестове за личностна диагностика – психометричният въпросник на Майерс-Бригс, създаден за измерване на психологическите предпочитания в това как хората възприемат света и взимат решения, също е създаден въз основа на неговата психологическа теория за водещите когнитивни функции. Мисълта, че за всеки влак си има пътници, се отнася и до разнообразието от психотерапевтични подходи.

Аналитичната психология, създадена от Юнг, е подходяща за хора с доминираща интровертна нагласа и изразени духовни търсения и ценности. Юнг често пъти е бил обвиняван, че е бил мистик. В интервю пред BBC на въпроса дали вярва в Бог, той отговоря: „Не, не вярвам. Аз знам, че Той съществува.“ А на въпроса на човек от аудиторията по време на неговите Тавистокски лекции: „Как вмествате мистиката във вашата схема?, неговият отговор е:

„Би трябвало първо да дефинирате какво разбирате под мистика. Да допуснем, че имате предвид хора, които имат мистичен опит. Мистиците са хора с особено жизнеспособно познание на процесите в колективното несъзнавано. Мистичният опит е познаването на архетипите.“ (К.Г.Юнг, „За основите на аналитичната психология“, с.113).

Благодарение на Юнг духовно търсещия съвременен човек може да се отнесе към християнството не като религиозна вяра, а като познание за това какво има в по-дълбоките пластове на собствената му психика, а именно архетипът на Цялостната личност, въплътен чрез процеса на индивидуацията.