К.Г.Юнг: Психологията не е религиозна вяра, а само гледна точка

 „Има твърде много различни видове психологии. Един американски университет всяка година публикува по един том за психологиите от 1934, 1935 год и т.н. В психологията цари пълен хаос и затова не приемайте психологическите теории така ужасно сериозно. Психологията не е религиозна вяра, а само гледна точка и ако се настроим към това човешки, бихме могли да се разберем като хора… Светът е толкова огромен и няма една-единствена теория, с която да се обяснява всичко.“

К.Г.Юнг, „За основите на аналитичната психология“, с.143-144

Няма една единствена теория, която да обяснява всичко. И това с най-голяма сила важи за психологическите теории. Затова е важно да гледаме на тях като на пътни карти, които описват различни части от терена и които периодически се обновяват и променят. Всяка от тях има своето поле на практическа приложимост и теоретична валидност и, в този смисъл, взаимно се допълват, за да обхванат сложността на цялото.

Специалното място на аналитичната психология на Юнг сред тях е, че дава отговор на нуждите и духовните търсения на съвременния човек, който той не може да получи по стария начин чрез религиозната вяра. Той често пъти е бил обвиняван, че е бил мистик. В интервю пред BBC на въпроса дали вярва в Бог, той отговорил: „Не, не вярвам. Аз знам, че Той съществува.“ А по време на неговите Тавистокски лекции един човек от аудиторията го питал: „Как вмествате мистиката във вашата схема?“. Неговият отговор бил:

„Би трябвало първо да дефинирате какво разбирате под мистика. Да допуснем, че имате предвид хора, които имат мистичен опит. Мистиците са хора с особено жизнеспособно познание на процесите в колективното несъзнавано. Мистичният опит е познаването на архетипите.

К.Г.Юнг, „За основите на аналитичната психология“, с.113