Мечът на различаването

От книгата на Памела Крибе „Ченълингите на Йешуа – христовото съзнание в новата епоха“:

„Всички вие сте смели воини. Самото ви присъствие във физическото тяло на Земята днес говори за вашата огромна смелост и готовност да се изправите срещу тъмнината – вътре и вън и да я облеете със светлината си, светлината на вашето съзнание. Вие сте воини в духовния смисъл на думата и вашето снаряжение се състои от състраданието и различаването.

Човек не може да се пребори със страховете и илюзиите на вашата реалност единствено с помощта на любовта и състраданието. Тези фундаментални, предимно женски по същността си качества, трябва да бъдат допълнени от мъжките характеристики яснота и различаване.

Състраданието ви дава възможността да съзрете основата на светлината във всяко проявление на дуалността, като например да видите светлината в нечия душа, дори когато тази личност е изпълнена с негативизъм. Различаването обаче ви известява за присъствието на страх и енергии, свързани с властта във всяко едно подобно проявление, и ви позволява да се дистанцирате от нея като я освободите от енергийното си поле.

За да разберете кои сте всъщност, трябва да се освободите от онова, което не сте, и именно различаването ви помага за това. Различаването е „силата на меча”, енергията, която ви помага да определите собствените ви граници и да намерите собствения си път. Аз го наричам „мъжката енергия” и тя е необходимото допълнение към женските свойства на разбиране и прошка.“