Само в любовта

„Повече от двама са тълпа. А ако са по-малко от двама, човек е самотен. Двама човека – интимни, близки един на друг – си помагат взаимно, всеки от тях да прояви това, което е най-доброто. Ето защо любовта е толкова значима, защото само в любовта ти се докосваш до оптималното в себе си.“

Ошо, „Беседи за Исус“, т.1.