Повярвай в себе си!

Може да не вярваш в Бог, но повярвай в себе си. Вярата в себе си е най-доброто тонизиращо средство, то е основата на живота. Стани учител на себе си. Вярвай в своите възможности, ти имаш огромни сили. Чувствай, че няма нищо невъзможно за теб. Бъди по-внимателен и всичко ще протича по-гладко.“

Багаван Шри Шри Сай Баба