Обновление е възможно само в настоящето

„Обновление е възможно само в настоящето, а не в бъдещето, не утре. Човек, който разчита на времето като средство да постигне щастие, да вникне в истината или да достигне до Бог, се заблуждава. Той живее в невежество и поради това – в конфликт.“

Джиду Кришнамурти